15ДФЈ24 - Лева периферија клаузе-контрастивна анализа

Спецификација предмета
НазивЛева периферија клаузе-контрастивна анализа
Акроним15ДФЈ24
Студијски програмЈезик и књижевност
Модул
Тип студијадокторске академске студије трећег степена
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ10.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ курса је да се студенти оспособе да самостално препознају сличности и разлике између енглеског и српског језика у домену леве периферије клаузе, да истраже и анализирају једну појаву из овог домена, те да ослањајући се на релевантну литературу из области понуде објашњење изабране појаве.
   Исходи учења (стечена знања)Студент уме да препозна појаву у погледу које се разликују енглески и српски језик, уме да пронађе релевантну литературу и да је протумачи; уме да сагледа изабрану појаву из више углова и да је детаљно проучи; уме да понуди аргументовано решење или објашњење проблема и да га на одговарајући начин изложи.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеТрадиционалне претпоставке и приказ леве периферије клаузе. Разуђена стурктура леве периферије. Унутрашња структура поља фокуса: врсте фокуса и положај(и) фокуса. Унутрашња структура поља теме: број и врсте теме. Снага, финитност и друге пројекције. Упитне реченице и разуђена структура фразе комплементизатора.
   Садржај практичне наставе
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   52
   Методе извођења наставеРад под менторством, дискусије, студентске презентације.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит50
   Пројекти50
   Колоквијуми
   Семинари
   Врх стране