14ПСПСО16 - Мултиваријатна анализа

Спецификација предмета
НазивМултиваријатна анализа
Акроним14ПСПСО16
Студијски програмПсихологија
Модул
Тип студијаосновне академске студије првог степена
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметимаДа би студент полагао испит потребно је да има положене испите из Увода у статистику (14ПСПСО04) и Напредне статистике (14ПСПСО10).Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаа) Упознавање студената - са појмовима и операторима који омогућавају разумевање сложених латентних (структуралних и динамичких) односа међу психичким појавама и процесима - са алгоритмима и програмима за извођење основних мултиваријатних статистичких процедура б) Оспособљавање студената: - за одабир метода статистичке подршке сложеним нацртима истраживања латентног простора - за самосталну интерпретацију резултата мултиваријатних анализа - за доношење одлука на основу резултата мултиваријатних анализа
  Исходи учења (стечена знања)Од студента се очекује да на крају курса буде способан да: - одабере одговарајуће методе мултиваријатне анализе за подршку проблема типичних за психолошка истраживања - спроводи мултиваријатне анализе података коришћењем одговарајућих програма - интерпретира резултате добијене основним методама мултиваријатне анализе података
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеI Основи геометрије векторског простора и матричне алгебре; II Факторска и компонентна анализа; III Каноничка корелациона анализа; IV Дискриминативна анализа; V Кластер анализа; VI Вишедимензионо скалирање
  Садржај практичне наставеСпровођење мултиваријатних статистичких техника у одговарајућим рачунарским програмима и интерпретација резултата
  Литература
  1. Ковачић, З. (1994). Мултиваријациона анализа. Београд: Економски факултет.
  2. Допунска литература: StatSoft, Inc. (2007). Electronic Statistics Textbook. Tulsa, OK: StatSoft.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеПредавања и вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит35
  Практична наставаУсмени испит25
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари
  Врх стране