Страхиња Степанов

Страхиња Степанов, ванредни професор

Контакт
Кабинет – 325/III
Број телефона - 021/459-626, 021/459-275
Е-адреса – strahinja.stepanov@ff.uns.ac.rs

Биографија
Завршио (1997) Основну школу „Жарко Зрењанин“ (као ђак генерације)
Завршио (2001) Гимназију „Исидора Секулић“
Основне, магистарске и докторске студије завршио на Филозофском факултету у Новом Саду, на Одсеку за српски језик и лингвистику:
            - дипломирао (2005)  /дипл. рад Падежне и предлошко-падежне конструкције са узрочним значењем/
            - магистрирао (2008) /магист. теза Пропозиционална структура и илокуциона снага новинског коментара/
            - докторирао (2014) /докт. дисертација Асертивност, релевантност и жанр: на корпусу политичко-пропагандних текстова/

Професионално радно искуство
У зимском семестру шк. 2004/2005. год. ангажован као лектор у Центру  за учење српског као страног (при Филозофском факултету)
У зимском семестру шк. 2005/2006. год. ангажован као демонстратор (студент-постдипломац) на предмету Ортографска и ортоепска норма српског језика
Од шк. 2006/2007. до шк. 2009/2010. године радио као лектор српског језика на Универзитету Карл-Франц у Грацу (Аустрија)
Од шк. 2010/2011. године запослен на Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског факулетета у Новом Саду, прво у звању асистента (2010–2015) а затим (2015) у звању доцента

Наставни рад
ОАС ЈКК Лингвистика текста (изб. предмет)
ОАС ЈКК Анализа дискурса
ОАС ЈКК Српски језик 4: Структура реченице и текста
ОАС ЈКК Основи функционалне стилистике (изб. предмет)
МАС ЈКК Дискурс и граматика (изб. предмет)

Научно-истраживачки рад
Најзначајније области интересовања наставника:
Лингвистика текста
Анализа дискурса и Критичка анализа дискурса
Стилистика (Лингвостилистика)
Српски језик као страни/други

Библиографија (избор)
1) Stepanov, Strahinja (2016). Asertivnost, relevantnost i žanr (analiza predizbornih političkih govora). Novi Sad : Filozofski fakultet.
2) Степанов, Страхиња (2014). Новински коментар и аргументација: однос семантике и структуре  текста. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LVII/2. Нови Сад. 127-145
3) Stepanov, Strahinja (2015). Serbian Presidential (pre-)Election Slogans: Textual and Illocutionary Aspect. In: Jezik, književnost, diskurs - Jezička istraživanja, Zb. radova (ur. Mišić Ilić, B. & V. Lopičić). Niš: Filozofski fakultet. 295-314
4) Stepanov, Strahinja (2016). Multimodal Discourse Analysis of Serbian Election Posters. In: Jezik, književnost, značenje. Jezička istraživanja, Zbornik radova (ur. B. Mišić Ilić & V. Lopičić). Niš: Filozofski fakultet. 521-540.
5) Stepanov, Strahinja & Katalin Ozer (2016). Referenca i referencijalni odnosi u reklamnim porukama (pseudo)medicinskog sadržaja. In: Teme jezikoslovne u srbistici kroz dijahroniju i sinhroniju – Zbornik u čast Ljiljani Subotić (ur. Jasmina Dražić i dr.). Novi Sad: Filozofski fakultet. 609-624

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране