Слободан Павловић

Слободан Павловић, редовни професор

Контакт
Кабинет: 332
Број телефона: 021/459-275
Е-адреса: slobodan.pavlovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
- 1993. године дипломирао (с просечном оценом 10,00) на Одсеку за српски језик и лингвистику на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду.
- 1997. године магистрирао (с просечном оценом 10,00) из области лингвистичких наука на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду (наслов тезе: Детерминативни падежи у говору северозападне Боке).
- 2005. године докторирао из области филолошких наука на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду (наслов дисертације: Синтаксичке одлике старосрпске пословноправне писмености).
- 2006. године стекао звање доцента за ужу научну област Српски језик и лингвистика на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду.
- 2011. године стекао звање ванредног професора за ужу научну област Српски језик и лингвистика на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду.
- 2016. године стекао звање редовног професора за ужу научну област Српски језик и лингвистика на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду.
- 2007. године Славистичко друштво Србије доделило му је награду Павле Ивић за монографију Детерминативни падежи у старосрпској пословноправној писмености.

Наставни рад
– Основи историје српскога језика
– Историја српскога језика 1 (историјска фонологија)
– Историја српскога језика 2 (историјска морфологија)
– Синтакса старосрпских падежних система
– Историјска синтакса српскога језика

Научно‑истраживачки рад
– Историја србистике
– Историјска фонологија српског језика
– Историјска морфологија српског језика
– Историјска синтакса српског језика
– Српска дијалекатска синтакса
– Узроци и механизми језичких промена (структурални, когнитивни и контактни аспект)

Библиографија (монографије)
1. Синтакса сложене реченице у савременом српском језику
П. Пипер, М. Алановић, С. Павловић, И. Антонић, М. Николић, Д. Војводић, Љ. Поповић, С. Танасић, Б. Марић, Синтакса сложене реченице у савременом српском језику, Нови Сад : Матица српска ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2018.

2. Узроци и механизми синтаксичких промена у српском језику
С. Павловић, Узроци и механизми синтаксичких промена у српском језику, Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2013.

3. Старосрпска зависна реченица : од XII до XV века
С. Павловић, Старосрпска зависна реченица : од XII до XV века, Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2009.

4. Детерминативни падежи у старосрпској пословноправној писмености
С. Павловић, Детерминативни падежи у старосрпској пословноправној писмености, Нови Сад : Матица српска, 2006.

5. Детерминативни падежи у говору северозападне Боке
С. Павловић, Детерминативни падежи у говору северозападне Боке, Београд : Институт за српски језик САНУ, 2000.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране