Маја Степанов

Маја Степанов, асистент

Контакт
кабинет: 327
е-адреса: maja.stepanov@ff.uns.ac.rs

Биографија
- 2022. године – избор у звање асистента, Филозофски факултет, Нови Сад
- 2020. године – Докторске академске студије, студијски програм: Језик и књижевност, модул: Језик (српски језик и лингвистика)
- 2019 – 2020. године – Мастер академске студије, област: Српска филологија: српски језик и књижевност, наслов рада: Именичка синтагма са падежним детерминатором у Андрићевој збирци приповедака Београдске приче
- 2015 – 2019. године – Основне академске студије, Српска филологија: српски језик и књижевност

Области интересовања и истраживања
Синтакса и семантика стандардног српског језика
Општа лингвистика
Историја лингвистике

Библиографија
- Степанов, Маја 2022. Именичка синтагма са падежним детерминатором у инструменталу у Андрићевој збирци приповедака Београдске приче, Прилози проучавању језика (Нови Сад) 53 (2022).
- Степанов, Маја 2020. Поредбене клаузе као допуна глаголима непотпуног значења у роману Ђакон Богородичине цркве Исидоре Секулић, Прилози проучавању језика (Нови Сад) 51 (2020): 151 – 169.
- Степанов, Маја 2019. Поредбене клаузе са значењем еквативности у роману Ђакон Богородичине цркве Исидоре Секулић, Прилози проучавању језика (Нови Сад) 50 (2019): 149 – 168.

 

Врх стране