Гордана Штасни

Гордана Штасни, редовни професор

Контакт
Кабинет:  330
Број телефона:  021/459-275
Е-адреса:  gordanastasni@ff.uns.ac.rs

Биографија
Завршила студије Југословенских књижевности и српскохрватског језика 1990. године на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду. Магистрирала 1999. године (Утицај пола на нарацију адолесцената) на Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског факултета у Новом Саду, на истом Одсеку докторирала 2007. године (Творба речи у настави српског језика). Од 2005. запослена на Одсеку за српски језик и лингвистику у звању асистента, 2008. изабрана у звање доцента, 2013. за ванредног професора, a 2018. у звање редовног професора.

Награда „Стојан Новаковић” за уџбеничке комплете Српски као нематерњи језик од 1. до 8. разреда, коју је доделио Завод за уџбенике (Београд) 2011. године

Наставни рад
Методика наставе српског језика са основама глотодидактике
Методика наставе српског језика и књижевности
Методички системи
Од значења ка деривационом моделу
Лексиколошка и фразеолошка истраживања у српском језику

Научно-истраживачки рад
Методика наставе српског језика и књижевности
Дериватологија
Лексикологија и фразеологија српског језика

Библиографија (избор)
- Штасни, Гордана (2008) Творба речи у настави српског језика. Београд: Друштво за српски језик и књижевност.
- Петровачки, Љиљана и Гордана Штасни (2008). Методичке апликације. Планирање, програмирање и припремање наставе српског језика и књижевности. Нови Сад: Филозофски факултет.
- Петровачки, Љиљана и Гордана Штасни (2010). Методички системи у настави српског језика и књижевности. Нови Сад: Филозофски факултет.
- Штасни, Гордана (2013). Речи о човеку (Номинација човека у српском језику). Нови Сад: Филозофски факултет.
- Штасни, Гордана (2017). Методика наставе српског језика и књижевности – Методичка обрада књижевног дела. Београд: Завод за уџбенике.
- Штрбац, Гордана и Гордана Штасни (2017). Соматизми и концептуализација стварности у српском језику (глава и њени делови). Нови Сад: Филозофски факултет.
- Штасни, Гордана (2018). Методика наставе српског језикаМетодичка обрада граматичких садржаја. Београд: Завод за уџбенике.
- Штасни, Гордана и Жарко Бошњаковић (2018). Персоналне атрибутивне именице мотивисане соматизмима у стандардном српском језику и његовим дијалектима.  Српски дијалектолошки зборник. Књига LXV/1. Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ. 637–914.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране