Дејан Средојевић

Дејан Средојевић, редовни професор

Контакт
Кабинет 325
Број телефона: 021/459-626
Е-адреса: dsredojevic@ff.uns.ac.rs

Биографија
– 2003. године – Диплома, Академија уметности, Нови Сад; Област: Глума;
– 2007. године – Магистратура, Филозофски факултет, Нови Сад; Област: Филолошке науке (наслов тезе: Прозодијска норма у језику водитеља-спикера информативних емисија новосадских телевизијских станица);
– 2011. године – Докторат, Филозофски факултет, Нови Сад; Област: Филолошке науке (наслов тезе: Експериментално-фонетско испитивање прозодијских карактеристика новосадског говора);
– 2005. и 2009. године – избор у звање – асистент, Академија уметности, Нови Сад;
– 2012. године – избор у звање – виши стручни сарадник, Академија уметности, Нови Сад;
– 2013. године – избор у звање – доцент, Академија уметности, Нови Сад;
– 2012. године – избор у звање – доцент, Филозофски факултет, Нови Сад
Област: Српски језик и лингвистика;
– 2017. године – избор у звање – ванредни професор, Филозофски факултет, Нови Сад
Област: Српски језик и лингвистика;
– 2022. године – избор у звање – редовни професор, Филозофски факултет, Нови Сад
Област: Српски језик и лингвистика;


– Награде: 2003. године Награда Предраг Пеђа Томановић – најбољем дипломираном студенту Глуме на Академији уметности у Новом Саду;
- 2019. године Стеријина награда за сценски говор.
– 2022. године Стеријина награда за сценски говор.
– 2023. године Специјално признање за сценски говор –  16. међународни фестивал позоришта Златна вила, Приједор.

Наставни рад

Основне академске студије:
Фонетика и ортоепија српског језика;
Фонологија српског језика;
Стандардни српски језик: Фонологија;
Дикција;
Јавни говор и наступ;

Мастерске студије:
Прозодијска обрада текста;

Докторске студије:
Фонетска истраживања акцената и интонације;

Научно-истраживачки рад
Централни део мог научног рада посвећен је истраживању фонетике и фонологије стандардног српског језика. Бавим се експериментално-фонетским испитивањима акцента и интонације, као и нормативном акцентологијом. Друга значајна област мог научног истраживања и стручног рада јесте дикција. Као сарадник за сценски говор учествовао сам у припреми шездесет пет представа у професионалним позориштима Србије (обрада текстова стандардног српског језика, дијалекатских текстова, драмâ у стиху), био сам консултант за дијалог у двема телевизијским серијама и држао сам обуку из дикције презентерима и водитељима Радио-телевизије Војводине.

Библиографија (избор)

Subotić, Ljiljana, Dejan Sredojević, Isidora Bjelaković. Fonetika i fonologija: оrtoepska i ortografska norma standardnog srpskog jezika. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2012.

Sredojević, Dejan. Fonetsko-fonološki opis akcenata u standardnom srpskom jeziku – od specifičnog ka opštem. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2017.

Sredojević, Dejan. Dikcija. O glasu, glasovima, akcentu i prozodiji u srpskom jeziku. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2022.

Средојевић, Дејан. Интонација упитних исказа. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LVII/1 (2014): 93–118.

Средојевић, Дејан. Прозодијске карактеристике контрастног фокуса у паровима декларатива и декларативних питања. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LVIII/1 (2015): 75–99.

Средојевић, Дејан, Наташа Спасић. Фонетско-фонолошки опис акценатског система стандардног српског као Л2 код говорника којима је мађарски језик матерњи. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LIX/1 (2016): 57–76.

Средојевић, Дејан. Дикцијске карактеристике говорних стилова судских и духовних беседа. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LXII/2 (2019): 59–87.

Средојевић, Дејан. Вредносни судови о различитим реализацијама акцента. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LXIII/1 (2020): 67–90.

Sredojević, Dejan, Maja Marković. Qualitative and Quantitative Distinctions Between Lexical Accents of Standard Serbian in the Speech of Novi Sad (Minimal Pair Corpus). Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LXIII/2 (2020): 33–53

Marković, Maja, Dejan Sredojević. Spectral Characteristics of Stressed Vowels in Standard Serbian: Quantity and Quality Relations. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LXIV/2 (2021): 53–76.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране