Валентина Соколовска

Валентина Соколовска, редовни професор

Контакт
Кабинет: 335
Број телефона: +381 21 485 3907
Е-адреса: valentina@ff.uns.ac.rs

Биографија
Године 1988. уписује основне студије Социологије на Филозофском факултету у Новом Саду. На истом факултету стиче и диплому магистра социолошких наука (2005. године), а 2009. године и доктора социолошких наука.
У звање асистента изабрана је 2007. године, 2009. године у звање доцента, 2014. у звање ванредног професора, док је звање редовног професора стекла 2019. године

Наставни рад
Дескриптивна статистика
Статистички методи
Обрада и анализа података
Мултиваријационе технике
Основе демографије
Анализа друштвених мрежа

Научно-истраживачки рад
Истраживања у области социологије етницитета и демографије.

 Библиографија (избор)

  1. Dinić, M. B., Kodžopeljić, S. J., Sokolovska, T. V. and Milovanović, Z. I. (2016.) Empathy and peer violence among adolescents: Moderation effect of gender. School Psychology International. 37(4): 359-377 DOI: 10.1177/0143034316649008
  2. Sokolovska, V. Dinić, B. and A. Tomašević (2018). Aggressiveness in the HEXACO personality model. Psihologija. DOI: https://doi.org/10.2298/PSI170705022S
  3. Соколовска, В. и И. Јарић (2014). Образовно-економски статус Рома у Србији и његова регионална заступљеност. Социолошки преглед 48(3): 383-395.
  4. Sokolovska, V. i A. Bilinović (2014). Porodice u Srbiji kao faktor regionalnog ekonomskog razvoja. Sociologija, 56(4): 563-574.
  5. Oblaković, M., V. Sokolovska i B. Dinić (2015). Tretmani nedostajućih podataka. Primenjena psihologija 8(3): 289-309.
  6. Соколовска, В., Б. Динић и Д. Маринковић (2015). Насилништво и виктимизација код ученика средњих школа: ефекти периода испитивања, пола, разреда и успеха. Теме 39(2): 617-630.
  7. Oljača, M., B. Dinić i V. Sokolovska (2015). Efekti stavova prema nasilju na nasilno ponašanje učenika srednjih škola: moderatorska uloga pola i agresivnosti. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja 47(2): 285-304.
  8. Milenković, M., I. Jarić i V. Sokolovska (2014). O nekim teorijsko-metodološkim problemima istraživanja romske populacije u sociologiji i etnologiji/sociokulturnoj antropologiji. Etnoantropološki problemi, 9(4): 849-870.
  9. Билиновић, А. и В. Соколовска (2016). Хомофилија у социјалним мрежама. Зборник Матице српске за друштвене науке 2(155-156): 325-338.
  10. Sokolovska, V., A. Tomašević, B. Dinić i I. Jarić (2016). Evolution of students' friendship networks: Examining the influence of group size. Etnoantropološki problemi 11(4): 1135-1151 DOI: 10.21301/.114.10

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране