Срђан Шљукић

Срђан Шљукић, редовни професор

Контакт
Кабинет: 249/II
Број телефона: 021 485 3911
Е-адреса: srdjan.sljukic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Дипломирао на Групи за социологију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду; магистрирао (2000) и докторирао (2004) социолошке науке на истом факултету; запослен на Филозофском факултету у Новом Саду од 1998. године, најпре као асистент-приправник, затим асистент (2001), доцент (2005), ванредни професор (2010) и редовни професор (од 2015); заменик шефа Одсека за социологију (2006-2009) и шеф Одсека за социологију (2009-2012); главни и одговорни коуредник Годишњака Филозофског факултета у Новом Саду (2006-2009), члан редакције Зборника за друштвене науке Матице српске (2012-); председник Српског социолошког друштва (2015-2017); председник Српског удружења за социологију села и пољопривреде; члан Одељења за друштвене науке Матице српске; добитник награде „Војин Милић“ за најбољу социолошку књигу у Србији у 2015. години (Село у социолошком огледалу, са Дејаном Јанковићем); руководио са више научних пројеката; студијски боравци у Румунији (2001, 2002), Бугарској (2001), Пољској (2002), Мађарској (2003), Русији (2015).

Наставни рад
Социологија села, Социологија сукоба, Социологија савременог српског друштва (ОАС социологије), Социологија образовања (МАС социологије, ОАС више студијских група), Модели социјалног предузетништва (МАС социјални рад), Савремени друштвени сукоби (ДС социологије)

Научно-истраживачки рад
Бави се пре свега проблемима из области социологије села, посебно променама у друштвеној структури пољопривреде и задругама. Друга главна област интересовања су му друштвени аспекти сукоба, а занима се и за проблеме образовања, културе и спорта.

Библиографија (избор)
- Сељак и задруга у равници (2009), Нови Сад, Mediterran Publishing.
- Мит као судбина (2011), Сремски Карловци, Каирос.
- Земља и људи (2012), Нови Сад, Mediterran Publishing (са Марицом Шљукић).
- Село у социолошком огледалу (2015), Нови Сад, Mediterran Publishing (са Дејаном Јанковићем; награда „Војин Милић“ за најбољу социолошку књигу у 2015. години).
- Друштво и сукоб (2018), Београд, Завод за уџбенике (са Марицом Шљукић).
- Srđan Šljukić: "Sociological Aspects of Peasant Cooperation in Post-Socialist Romania", Regional Program Yearbook 2001-2002, New Europe College, Bucharest, Romania, pages 169-207.
- Srđan Šljukić: “Agriculture and the Changes of the Social Structure: The Case of Serbia”, Sociologija, вол. XLVIII, бр. 2, Београд 2006. 
- Srđan Šljukić: “Kosovo Between Myths: History, Morality and Conflict”, in: Darko Gavrilović, Ljubiša Despotović i Srđan Šljukić, The Myths Works. The Serbian National Myths, Center for History, Democracy and Reconciliation, Novi Sad 2009, pages 75-105.
 - Srđan Šljukić, Marica Šljukić: Communist Manifesto and the Peasantry of the 21st century. Социолошки преглед 2/2018, стр. 607-627.
- Šljukić S, Šljukić M: Sociological aspects of the transformation of agrarian structure of Serbia in 1990-2018. RUDN Journal of Sociology 2/2019, Moscow, Russia, pages 235-243.

Врх стране