Сара Мејџор

Сара Мејџор, асистент

Контакт
Кабинет: 337
Број телефона:  021/ 459-522
Е-адреса: sara.mejdzor@ff.uns.ac.rs

Биографија
Основне студије социологије завршила је на Филозофском факултету у Новом Саду (2021), на ком је одбранила и завршни-мастер рад под називом „Лице популизма: компаративна анализа фацијалних експресија емоција политичких лидера“ (2022). Докторске студије на Филозофском факултету у Новом Саду започела је 2022. године.

У извођењу наставе на Одсеку за социологију ангажована је од 2021. године као демонстратор, а 2023. стекла је звање асистента. До избора у звање била је стипендиста Министарства науке, технолошког развоја и иновација. Похађала је различите програме стручног усавршавања у иностранству и члан је Европске социолошке асоцијације.

Наставни рад

  • Увод у социологију 1 (ОАС Социологија)
  • Увод у социологију 2 (ОАС Социологија)
  • Статистички методи (ОАС Социологија)
  • Социологија окружења (ОАС Социологија)
  • Социологија града (ОАС Социологија)
  • Социологија знања (ОАС Социологија)
  • Увод у биополитику (ОАС Социологија)
  • Социологија политике (ОАС Социјални рад)
  • Увод у политику (ОАС Културологија, ОАС Комуникологија)

Научно-истраживачки рад
Примарне области научног интересовања су јој социологија емоција, социологија политике, њихово преклапање у склопу политичке социологије емоција, као и социолошко проучавање (дигиталне) комуникације.

Библиографија (избор)
- Marinković, D., & Major, S. (2020). COVID-19 and the Genealogies of Biopolitics: A Pandemic History of the Present. Sociologija, 62(4), 486‒502.
- Major, S. & Tomašević, A. (2022). Identifying the Face of Populism With Computer Vision: A Deep- Learning Approach to Emotion Recognition [Conference presentation abstract]. EMERGE 2022: Digital Society Now (pp. 72). Institute for Philosophy and Social Theory, University of Belgrade, Serbia.

 

Врх стране