Павле Миленковић

Павле Миленковић, редовни професор

Контакт
Кабинет: 337
Е-адреса: pavle.milenkovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Павле Миленковић  (1964) је редовни професор на Филозофском факултету у Новом Саду. Дипломирао, магистрирао и докторирао на Одељењу за социологију Филозофског факултета у Београду. Најпре истраживач-сарадник на Институту за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду (1994), потом асистент-приправник на Филозофском факултету у Новом Саду (1995), све до звања редовног професора на Одсеку за социологију (2017). Предаје предмете из области историјске социологије, опште социолошке теорије, теорије друштвених система, квалитативне методологије те социологије књижевности и авангарде. Предавања по позиву држао на Prince of Songkla University (PSU), Hat-Yai , Тајланд, Истраживачкој станици Петница и на Филозофском факултету у Загребу. Учесник на више домаћих (Министарство Просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине, Република Србија) и међународних пројеката (Tempus, Erasmus+). Обављао дужност шефа Одсека за социологију (2015-2018), члан Стручног већа за друштвене науке Универзитета у Новом Саду (2016-2019), члан Одбора за доделу награде „Др. Зоран Ђинђић“ (2009-2015), члан Председништва Социолошког научног друштва Србије (2020-). Аутор монографија: Школа Анала. Огледи из социолошке историографије (2004); Увод у социологију српског надреализма (2012); Огледи из социологије савремености (2016); Школа Анала између историографије и социологије (друго, допуњено издање) (2016) као и бројних текстова у часописима и поглавља у књигама у земљи и у иностранству. Самостално и у коауторству приредио осам монографских публикација и зборника.

Врх стране