Милена Којић

Милена Којић, асистент са докторатом

Контакт
Кабинет: 337
Број телефона: 021/ 459-522
Е-адреса: milena.kojic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Основне студије социологије завршила је на Филозофском факултету у Новом Саду (2014.), а дипломски-мастер рад одбранила је 2015. године („Друштвене функције поверења“). Након мастер студија уписује докторске студије социологије, а од 2016. године ангажована је у извођењу наставе. У звање асистента изабрана је 2018. године.

(Ко)аутор је више научних радова објављених у часописима од националног значаја и учествовала је на неколико домаћих и међународних научних конференција. Ангажована је на научном пројекту финансираном од стране МПНТР РС.

Наставни рад
Основне академске студије
: Социологија породице, Социјална патологија, Историјска социологија, Социологија друштвеног развоја, Социологија друштвених система, Социологија комуникација, Друштвене теорије антике и средњег века, Друштвене теорије новог века, Квалитативни метод у социологији.
Мастер академске студије: Техника писања научног рада, Образовање за људска права и демократију.

Научно-истраживачки рад
Бави се анализом социјалних теорија са посебним интересовањем за фигурацијску социологију као и за проблеме поверења и кооперације. Поред тога, заинтересована је за квалитативне приступе у социологији.

 Библиографија (избор)

  • Kojić, M. (2018). Sociološko razumevanje poverenja u 21. veku: od tradicionalnih organizacija rada ka organizacijama visokih performansi.  Rad saopšten na međunarodnom naučnom skupu Sociologija u XXI veku: izazovi i perspektive. Niš, 10. Novembar 2018.
  • Kojić, M. i A. Bilinović (2017). Društveni kontekst odnosa poverenja. Sociološki pregled 51 (2): 324-342.
  • Kojić, M., A. Bilinović i N. Trbojević (2017). Re – evaluacija i novi pristupi analizi migracione politike u Evropi. Strani pravni život 2: 105 - 126.
  • Škorić M., A. Tomašević i M. Kojić (2017). Moralni progres i sekularizacija moralnosti. U: M. Škorić i A. Kišjuhas (ur.), Ateizam i moralni progres. Novi Sad: Filozofski fakultet, str 91-142.
  • Bilinović, A. i M. Kojić (2016). Devijantnost i kriminalitet u perspektivi životnog ciklusa. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja 35 (3): 99-109.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране