Душан Маринковић

Душан Маринковић, редовни професор

Контакт
Кабинет: 337
Број телефона
Е-адреса: dusan.marinkovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Дипломирао, магистрирао и докторирао на Одсеку за социологију Филозофског факултета у Новом Саду.

Наставни рад
Увод у социологију 1; Увод у социологију 2; Социологија знања; Увод у биополитику; Социологија идеологије; Социологија моћи/знања.

Научно-истраживачки рад
Области интересовања: геоепистемологија, социологија знања, истраживања простора, прпучавање дела и идеја Мишела Фукоа.

Библиографија (избор)
- Dušan Marinković i Dušan Ristić, Regional heterotopia of Central Europe: ‘lost’ identity in the process of deterritorialisation of Europe, Central and East European International Studies Association, vol. 21, no. 1, pp. 146 - 171, issn: 1408-6980, udc: -, doi: 10.1057/jird.2015.28, Jan, 2018.
- D. Marinković, D. Ristić, Ž. Lazar, Genealogy of the Other and Practices of Spatialization, Hrvatsko filozofsko društvo, vol. 64, no. 2, issn: 0352-7875, udc: 304 (045), doi: -10.21464/sp32211, 2017.
- D. Marinković, D. Ristić, Genealogija transformacija klasnih strategija, Sociologija, Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore i Institut za sociološka istraživanja, Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu., Filozozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, vol. 59, no. 3, pp. 253 - 274, issn: 0038-0318, udc: UDK 316.343.62(4)»17» 316.323.6–058.232 (4)»17» 316.462:316.2 Fuko M, doi: DOI: https://doi.org/10.2298/SOC1703253M, Beograd, 2017.
- Dušan Marinković, Dušan Ristić, FOUCAULT'S ‘HALL OF MIRRORS’: AN INVESTIGATION INTO GEO-EPISTEMOLOGY, Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, Swedish Society of Anthropology and Geography, vol. 98, no. 2, pp. 83 - 96, issn: 1468-0467, udc: -, doi: 10.1111/geob.12092, , 2016.
- Dušan Marinković, Dušan Ristić, The Genealogy of Deritualising the Effects of Ideology in the Public Sphere, Javnost-The Public, Journal of the European Institute for Communication and Culture, vol. 23, no. 2, pp. 221 - 236, issn: 1318-3222 (Print) 1854-8377 (Online), udc: -, doi: 10.1080/13183222.2016.1210460, , 2016.
- Dušan Marinković, Dušan Ristić, Geoepistemologija „opasne individue“: prostori zatvaranjâ kao dispozitivi, Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore, Beograd i Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja, Beograd, vol. LX, no. 4, pp. 731 - 749, udc: 911:165]:316.2 Foucault M. 316.728:616.89–052 Goffman E., doi: 10.2298/SOC1804730M, 2018.

Врх стране