О одсеку

О одсеку
Први кораци у формирању Одсека за социологију су учињени 1976. год. када је основан Институт за филозофију и социологију. Међутим, тек са кадровским јачањем и стварањем посебне студијске групе за филозофију и социологију (1988/89.) стварају се погодни услови за развој социологије, како на Филозофском факултету, тако и на Универзитету у Новом Саду у целини.

Одсек за социологију је, у форми у којој постоји и данас, формиран 1993. године. Од школске 1996/97. године, до тада јединствена наставна група за филозофију и социологију се дели на две одвојене групе – социологија и филозофија – са посебним наставним плановима и програмима.

Чланови Одсека за социологију активни су на три поља: наставном, научно-истраживачком и јавном.

Студије и студенти
Наставна делатност Одсека обухвата образовање студената за професију социолога на матичном одсеку, као и ширење знања о друштвеним појавама међу студентима других одсекâ на Филозофском и другим факултетима Универзитета у Новом Саду. Настава се одвија на три нивоа: основне академске студије, дипломске академске студије (мастер) и докторске студије. Актуелни планови и програми извођења наставе на сва три нивоа су акредитовани код надлежног министарства 2015. године.

На основним студијама студенти добијају знања из опште-образовних, теоријско-методолошких и стручно-апликативних предмета. План и програм студија чини 50 предмета, од којих једна петина јесу изборни курсеви, захваљујући којима студенти могу да обликују сопствени стручни профил и задовоље интересовања из различитих области. На мастер студијама које се реализују кроз два студијска програма (МАС Социологија, МАС Социолог у социјалној заштити), студенти се интензивније усмеравају ка самосталном теоријском и истраживачком раду и стицању додатних професионалних компетенција, док се на докторским студијама додатно профилишу у научно-истраживачком смислу.

Стицање знања из социологије утиче и на развој разноврсних компетенција: аналитичност и способност критичког и стваралачког мишљења и усменог и писменог изражавања, комуникацијске вештине, индивидуални и тимски рад, организација процеса рада, итд.

Након завршених основних дипломских студија, социолози могу да раде на различитим пословима у државним институцијама и социјалним службама, истраживачким и научно-истраживачким центрима, институтима и организацијама, као професори у средњим школама и на факултетима, у невладиним организацијама, компанијама, маркетиншким агенцијама, хуманитарним организацијама, медијима и сл. Развој информационо-комуникационих технологија омогућава дипломираним социолозима флексибилније радне ангажмане у земљи и иностранству (нпр. као самостални истраживачи, аналитичари, новинари сл.).

Научно-истраживачки рад
Научно-истраживачка делатност је саставни део рада запослених на Одсеку. Наставници и сарадници усмеравају свој истраживачки рад ка одређеним научним дисциплинама, истражујући онај део друштвене стварности и друштвене проблеме на које се та посебна дисциплина односи (нпр. религија, породица, село/град, свакодневица, рад, нове технологије, итд.).

Научно-истраживачка делатност Одсека за социологију се у највећој мери одвија у оквиру Центра за социолошка истраживања (ЦСИ) који је основан 1997. године. Посебан задатак Центра за социолошка истраживања се састоји у укључивању студената и постдипломаца у научно-истраживачки рад.

Јавна сфера деловања чланова Одсека односи се на тзв. трећу мисију универзитета. Овај облик деловања превазилази строго академске оквире и обухвата организовање и учествовање у трибинама, промоцијама, дебатама које су отворене за заинтересовану јавност. Поред тога, чланови Одсека имају активну улогу у раду и јачању професионалних удружења и борби за бољу друштвену позицију социолога. Одсек такође организује семинаре за наставнике социологије у средњим школама, као и регионално такмичење из социологије за ученике средњих школа.

Међународна сарадња
Одсек за социологију је од оснивања организовао научне скупове са учесницима и истраживачима из земље и иностранства. Међународна сарадња постоји на више нивоа: у оквиру међународних програма (Еразмус +) које Филозофски факултет и Универзитет у Новом Саду остварују са факултетима и универзитетима у иностранству – кроз размене студената и заједничке истраживачке пројекте. Студентима социологије су отворене могућности за међународну размену и боравак у иностранству, претежно, али не и искључиво на европским универзитетима. Међународна сарадња постоји и на индивидуалном нивоу и она се односи на студијске боравке, предавања и усавршавања запослених на Одсеку на универзитетима у иностранству.  

Библиотека
У делатност Одсека за социологију улази и семинарска библиотека и читаоница, као и научно-издавачка делатност за потребе студената, сарадника, колега и заинтересоване јавности.

Врх стране