Јована Шкорић

Јована Шкорић, доцент

Контакт
Кабинет: 248
E-адреса: jovana.skoric@ff.uns.ac.rs

Биографија
Образовање
2014 - Уписане докторске студије на Факултету политичких наука (Београд), смер: Социјална политика и социјални рад
2012-2014 Мастер студије – мастер социологије (Одсек за социолгију, Филозофски Факултет, Нови Сад
2008-2012 Основне студије – дипломирани социолог (Одсек за социолгију, Филозофски Факултет, Нови Сад)

Радно искуство

2017 (октобар-) - Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду,
- асистент
2017 Гимназија – Лаза Костић, Нови Сад
- професор
2017 ФИМЕК – Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад
- асистент
2017 Средња музичка школа – Исидор Бајић, Нови Сад
- професор
2016 - 2017 Средња пословно-менаџерска школа и средња информатичка школа, Сремски Карловци
 - професор
2015-2016 Установа за децу и омладину Дечје село « Др Милорад Павловић», Сремска Каменица
- јавни радови

Наставни рад
Увод у социјални рад и социјалну политику
Теорије социјалног рада
Социјални рад са појединцем
Социјални рад са групом
Културна компетентност и интеркултурна комуникација
Пракса 2
Анализа социјалне политике
Људско понашање у социјалном окружењу

Научно-истраживачки рад
Социјални рад у заједници, мултикултурни социјални рад и антидискриминаторне праксе, одрживи развој и социјални рад, сиромаштво и социјално искључивање.

Библиографија (избор)
- Škorić, M., A. Kišjuhas and J. Škorić (2013). "Excursus on the stranger" in the context of Simmel's sociology of space. Sociológia – Slovak Sociological Review 45 (6): 589-602
- Škorić, M., A. Kišjuhas i J. Škorić (2014). Neki kreacionistički "argumenti" protiv biološke (teorije) evolucije: kritička analiza. Teme 38 (3): 977-998
- Škorić, J. (2016). Socijalna isključenost i nejednakost u kontekstu globalizacije. Kultura polisa 13 (29): 395-405.
- Škorić, J. (2016). Inkluzivno obrazovanje i pozitivne promene – uloga romskih pedagoških asistenata. Pedagoška stvarnost 62 (3): 545-557.
- Škorić, M., A. Kišjuhas i J. Škorić (2016). Poverenje i ontološka sigurnost u mrežama društveno marginalizovanih populacija. Godišnjak Filozofskog fakulteta 41 (2): 431-443.
- Škorić, J. (2017). Problem rasizma i njegove implikacije za socijalni rad. Ljetopis socijalnog rada 24 (3): 415-436.
- Škorić, J. (2018). Relation between “civil” and ”inclusive” society from a theoretical perspective. Teme 42 (2): 695-708.
- Škorić, J. (2019). Društveni odnosi i položaj romskih učenika unutar novosadskih osnovih škola. Kultura Polisa 38 (15): 533-549.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране