Јелена Танасијевић

Јелена Танасијевић, доцент

Контакт
Кабинет: 248
E-адресаjelena.tanasijevic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Образовање
- 2016 – доктор наука, одбранила докторску дисертацију на Факултету политичких наука Универзитет у Београду, смер: Социјална политика и социјални рад
- 2013 Магистарске студије – магистар (Факултет политичких наука Универзитет у Београду, смер: Социјална политика и социјални рад)
- 1999-2004 Основне студије – дипломирани социјални радник (Факултет политичких наука Универзитет у Београду, смер: Социјална политика и социјални рад)

Радно искуство
- 2023 (мај-) - Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду - доцент
- 2019-2023- Факултет за медије и комуникације, Универзитет Сингидунум, смер: социјални рад - доцент
- 2015-2019 – Факултет политичких наука Универзитет у Београду, смер: социјална политика и социјални рад - наставник вештина
- 2008-2019 – Центар за породични смештај и усвојење Београд - саветник за хранитељство и реализатор едукативних програма
- 2004-2008 – Градски центар за социјални рад у Београду - социјални радник и координатор Тима за заштиту децембар

Наставни рад
Вођење случаја
Супервизија и евалуација
Теорије социјалног рада
Социјални рад са појединцем

Научно-истраживачки рад
Социјална политика, породичне политике, социјални рад са децом и младима без родитељског старања, социјални рад са децом и младима са трауматским искуством, социјални рад са децом у миграцијама, превенција издвајања деце из породице.

Библиографија (избор)

Танасијевић, J. (2008). „Дечији рад у свету и код нас, у: Д. Вуковић, М. Арандаренко (ур), Тршиште рада и политика запослености (стр. 345 - 359). Београд: Факултет политичких наука ISBN 978-86-84031-32-9

Танасијевић, J. (2012). „Деинституционализација и развој алтернативних услуга у систему дечије заштите“, у: Д. Вуковић, Н. Перишић, (ур), Ризици и изазови социјалних реформи (стр. 127-141). Београд: Факултет политичких наука, ISBN 978-86-84031-57-2

Танасијевић, Ј. (2017). „Challenges of Modern Age in the Field of Work-family Reconciliation Policies in Serbia. Serbian Political Thought ISSN 1450-5460 UDK 32 No. 2/2017 Year IX Vol. 16, pp 73-90.

UDC 316.356.2:331.5]:304(497.11).

Чекеревац, А. Перишић, Н. Танасијевић, Ј. (2018). „Social Services for Migrants – the Case of Serbia – „Hrvatska i komparativna javna uprava: Časopis za teoriju i praksu“, Zagreb, Vol. 18, No. 1, стр.101-125, Hrčak ID: 197178 URI https://hrcak.srce.hr/197178  https://doi.org/10.31297/hkju.18.1.2

Танасијевић, Ј. и Бабић Михајловић, С.(2018) „Социјалне бенефиције за сиромашне породице са децом: модел Републике Србије у европском контексту“, Годишњак Факултета политичких наука, UDC 304:364-053.2/.6:364.622(497.11), стр.89-107.

Перишић, Н. и Танасијевић, Ј. (2018). „Female Labor Market Participation in Serbia“ in Zamfira A. Montlibiert de C. Radu D. Gender in Focus – Identities, Codes, Stereotypes and Politics (стр.314-331) Opladen, Berlin, Toronto: Barbara Budlich Publishers. DOI: 10.2307/j.ctvddzn5f.18

Танасијевић, Ј.(2018) „Стандарди Европске уније у области политике усклађивања породичних и професионалних обавеза значајних за контекст Србије“, у Симић, Д. Миленковић, Д. Живојиновић, Д. “Европа за мене“, (стр.503-515), Београд: Факултет политичких наука ISBN 978-86-80046-49-5

Branković I. Tanasijević J. (2022). “Institutional Policy for Child Safeguarding as a Mechanism for Improving Child Protection System in State Institutions of the Republic of Serbia and Bosnia and Herzegovina”. Zbornik Instituta za kriminološka I sociološka istraživanja. DOI: 10.47152/ziksi2022039

Врх стране