Активности у оквиру Еразмус+ «SKLA» пројекта (16. октобар – 20. октобар 2023.)

Na Univerzite v Novom Sade v najbližších dňoch budú prebiehať aktivity v rámci Erasmus+ projektu Inovácia a optimalizácia vzdelávacích nástrojov a prostriedkov výučby slovenčiny mimo územia Slovenska (2021-1-SK01-KA220-HED-000032157).

16. a 18. októbra 2023 bude prebiehať trojdňová projektová vzdelávacia aktivita (Learning, Teaching and Training Activity) Špecifiká vyučovania slovenčiny mimo územia Slovenska s dôrazom na kolízne jazykové javy v slovenčine a srbčine a využitie efektívnych vyučovacích metód – pracovný seminár pre učiteľov slovenčiny základných a stredných škôl v Srbsku, v rámci ktorej sú plánované prednášky a workshopy pre študentov Oddelenia slovakistiky (16. a 17. októbra 2023 v priestoroch Rektorátu Univerzity v Novom Sade), ako i pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry a slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry základných a stredných škôl v Srbsku (18. októbra 2023 v priestoroch Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci).

19. a 20. októbra 2023 sa na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade uskutoční 2. Nadnárodné projektové stretnutie (2nd Transnational Project Meeting) tímov všetkých partnerských inštitúcií.

Projekt Inovácia a optimalizácia vzdelávacích nástrojov a prostriedkov výučby slovenčiny mimo územia Slovenska je založený na partnerskej spolupráci troch vysokoškolských inštitúcií – Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (hlavný koordinátor projektu), Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade (Oddelenie slovakistiky) a Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane. Cieľom projektu je zefektívniť výučbu slovenčiny mimo územia Slovenska v prostredí partnerských univerzít, kde je nevyhnutná potreba kontaktu s prirodzene sa rozvíjajúcou slovenčinou, ktorá pokrýva všetky funkčné oblasti. Projekt sa realizuje v období troch rokov (máj 2022 – máj 2025).

PROGRAM

Врх стране