Мила Матић

Мила Матић (рођ. Ђуричић), асистент

Контакт
Кабинет 129
Е-адреса: mila.matic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Завршила је Филолошку гимназију у Београду и студије Руског језика, књижевности и културе на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Мастер-рад из области методике наставе руског језика под називом „Настава читања и постигнућа ученика у читању на руском језику после завршеног општег средњег образовања“ одбранила је 2017. године. Исте године уписује се на докторске студије на Филолошком факултету у Београду (модул: Језик), где тада паралелно изводи вежбе у оквиру предмета „Савремени руски језик као помоћни 1, 2, 3, 4“ и „Савремени руски језик Г-1“, „Савремени руски језик Г-2“ (правописне вежбе). Пре избора у звање асистента (2021. године) радила је као професор руског језика и књижевности на сва три нивоа образовања: у основној школи („Павле Поповић“), гимназији (Филолошка гимназија), на Високој бродарској школи академских студија у Београду, Филолошком факултету у Београду и Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину.

Наставни рад
Руски језик по избору на нивоу А1.1 и А1.2
Руски језик 1 и 2
Практична граматика руског језика са лексичком анализом 1 и 2
Методологија контрастивних истраживања и њена примена у настави

Научно-истраживачки рад: методика наставе руског језика, руски језик као страни, превођење, језик струке

Библиографија (пдф)

 

Врх стране