О одсеку

О одсеку
Руски језик и књижевност изучавају се на Филозофском факултету од оснивања Катедре за источне и западне словенске језике и књижевности 1961. године (руски језик био је помоћни предмет на студијским групама за јужнословенске језике и југословенску књижевност од оснивања Факултета 1954. године, а Семинар за славистику формиран је 1956. у оквиру Катедре за јужнословенске језике). Током времена Одсек за славистику мењао је назив, али не и суштину: на њему су се образовали професори руског језика и књижевности, и до данас је дипломирало више од 600 студената.

Поред садашњих наставника и сарадника, на Одсеку су радили, између осталих, по хронолошком реду: проф. др Петар Ђорђић, проф. Ђорђе Јазић, мр Вјера Вулетић, стручни саветник Александар Музалевски, лектор Валентина Девић, проф. др Витомир Вулетић, академик Предраг Пипер, проф. др Бранимир Човић, проф. др Јелка Матијашевић, проф. др Богдан Косановић, библиотекар-саветник Славица Несторовић-Петровски, мр Мирјана Бошков, мр Александар Шево, проф. др Душанка Мирић и други.

Студије и студенти
ОАС трају четири године и сви предмети су једносеместрални, што студентима омогућује постепено овладавање неопходним знањима, посебно из русистике – језика, књижевности и културе. Поред ових, изучавају се и дисциплине које обезбеђују шири славистички профил: други словенски језик (пољски, словачки, украјински или русински) учи се четири семестра, а обавезни су и курсеви матерњег језика, као и два предмета из историје словенских језика. Посебна пажња  посвећује се превођењу и руском пословном језику, а обавезна четворосеместрална настава из једног од западноевропских језика додатно подиже језичке и културне компетенције студената.

Избором предмета из групе методичких, психолошких и педагошких наука студенти могу да се припреме за рад у школама након завршених МАС. Теоријска и практична знања којa студенти русистике стичу избором различитих филолошких и општеобразовних предмета дају им могућност да знања из уже и шире струке примењују на различите начине у мултикултурном европском простору, у многим установама које се баве културним наслеђем и везама са другим, посебно словенским, народима, у библиотекама и медијима.

Широк дијапазон изборних предмета на МАС пружа могућност да, поред стицања знања и вештина неопходних за будући самостални научноистраживачки и стручни рад, студенти у зависности од интересовања за руски језик, културу или књижевност продубе и прошире знања стечена на ОАС, као и да стекну све компетенције потребне за рад у школама.

ДАС су конципиране на нивоу Филозофског факултета, а наставници Одсека за славистику држе изборне предмете из области русистике. 

Научно-истраживачки рад
Научна и стручна делатност на Одсеку за славистику одвија се индивидуално и кроз међународне и домаће пројекте на којима учествују наставници и сарадници Одсека, као и поједини студенти на МАС и ДАС.

У складу са савременим научним концепцијама и индивидуалним интересовањима, наставници и сарадници баве се широким дијапазоном тема у вези са семантичким истраживањем руског језика који се описује са различитих аспеката, укључујући когнитивни. Посебна пажња посвећује се питањима из области функционалне граматике, творбе речи, глаголског вида, футуралности, лексичке семантике, говорних жанрова, паремиологије итд.

Наставници и сарадници који се баве руском књижевношћу обрађују различите теме из историје руске књижевности и њене рецепције код нас, као и друга питања у вези са историјом културних односа Русије и Србије.

Резултати истраживачког рада чланова Одсека представљају се на бројним научним скуповима у Србији, Русији и другим земљама, као и у часописима, тематским зборницима и монографијама.

Међународна сарадња  
Одсек за славистику има веома развијену међународну сарадњу са више универзитета и научних институција у Русији, као и са другим земљама у којима се проучава руски или неки од других словенских језика који се уче на Одсеку. Сарадња се одвија кроз уговорну размену студената и наставног особља, као и кроз индивидуалну сарадњу у оквиру научних пројеката.

Размена студената одвија се са Московским државним универзитетом "М. В. Ломоносов", а у оквиру конкурса које расписује руско Министарство образовања и науке сваке године по неколико студената нашег Одсека проводи по један месец или семестар у Русији.  Они похађају курсеве руског језика и културе на Државном институту за  руски језик "А. С. Пушкин" у Москви и на државним универзитетима "Н. И. Лобачевски" у Нижњем Новгороду и "Н. П. Огарјов" у Саранску.

Изузетно добро је развијена сарадња и са универзитетима у Пољској: на летње школе пољског језика и културе (у Лублину, Вроцлаву, Торуњу, Кракову итд.) сваке године одлази велики број студената.

Одсек за славистику негује добре односе и са Руским центром за науку и културу у Београду и у сарадњи са њим организује запажена предавања истакнутих научника, књижевника и културних радника из Русије.

Библиотека
Семинарска библиотека Одсека за славистику представља центар у којем се пружа библиотечко-информациона подршка за одвијање наставе и научноистраживачки рад у области русистике и славистике. Фонд монографских публикација у овој библиотеци чини 25.300 јединица, а у фонду серијских налази се 240 наслова. У приручном фонду Семинарске библиотеке су  уџбеници и приручници намењени самосталном раду студената руског језика и књижевности, али и другима заинтересованим за русистику, полонистику и славистику уопште.

Филм о Одсеку за славистику

 

Врх стране