Лаура Спариосу

Лаура Спариосу, редовна професорка

Контакт
Кабинет: 272
Телефон: +381 21 459 484
Е-маил: laura.spariosu@ff.uns.ac.rs

Биографија
Рођена 31.3.1976. године у Панчеву. Дипломирала 1999. године на Филозофском факултету у Новом Саду, на групи за Румунски језик и књижевност. Магистрирала 2004, наслов магистраског рада: Nume de persoană la Uzdin: perioada 1900-2001 [Лична имена у Уздину: период 1900-2001], а докторску тезу Românii în Banatul Central – nume de persoană [Румуни у централном Банату – лична имена] је одбранила 2006. године. Академску каријеру започиње 2001. године када, у својству стипендисте Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије, учествује у реализацији наставе и раду на пројекту. За асистента-приправника је изабрана 2003. године, после чега стиче звање асистенткиње (2006), доценткиње (2007), ванредне професорке (2012) и редовне професорке (2017). Објавила многобројне радове на румунском, српском и енглеском језику како у домаћим, тако и у међународним публикацијама. Учествовала на многобројним научним скуповима у земљи и иностранству, програмима размене, као и у реализацији пројеката. Менторка и чланица комисија на мастерским и докторским студијама. Учествује у раду стручних тела при факултету и универзитету и чланица је струковних удружења и асоцијација. Добитница је многобројних награда и признања, а одликована је и Орденом „Заслуге у образовању” у рангу каваљера за професионализам у обављању педагошке делатности, као и за изузетан допринос у неговању и промоцији румунског језика, књижевности и културе у дијаспори.

Наставни рад
Савремени румунски језик 1-8 (ОАС)
Историја румунског језика 1 и 2 (ОАС)
Техника научног рада (МАС)
Историја румунског књижевног језика (МАС)
Студијско-истраживачки рад у функцији израде мастер рада (МАС)

Научно-истраживачки рад
Области интересовања и истраживања: Румунски језик у Војводини, ономастика, анализа медијског дискурса, родне студије, технологије за онлајн учење.

Библиографија (избор)
- Spăriosu, L. (2017). Etimologia numelor de persoană la românii din Banatul Central și de Sud. Novi Sad: Filozofski fakultet.
- Spariosu, L. (2016). The Serbian Daily Press on Greek Crisis. In M. Micle, & C. Mesaros (Eds.), Communication Today: An Overview from Online Journalism to Applied Philosophy (Vol. 4, pp. 11-21). Budapest, Hungary: Trivent.
- Spariosu, L. (2014). Cunoașterea și întrebuințarea termenilor de rudenie la elevii de clasa a VIII-a în școlile generale din Voivodina. U Iz riznice multijezičke Vojvodine 9. Jezik-kultura-društvo: sistem rodbinskih odnosa u jezicima nacionalnih zajednica u Vojvodini (str. 46-92). Novi Sad: Pedagoški zavod Vojvodine-Filozofski fakultet.
- SpariosuL.2014. Gay Pride through the Serbian Daily Press. Procedia – Social and Behavioral Sciences. Elsevier163 (2014), 26-35.
- Spariosu, L. (2014). Spell checkers for Romanian language: example of AutoCorrect and Archeus. In I. Roceanu (Ed.), Let’s build the future through learning innovation! The 10th International Scientific Conference eLearning and Software for Education“ (Vol. IV, pp. 477-484). Bucharest: “Carol I“ National Defence University Publishing House.
- Spariosu, L. (2012). Jezičke greške u programu na rumunskom jeziku Javnog medijskog servisa Vojvodine. U J. Vučo i J. Filipović (Ur.), Filološka istraživanja danas I. Jezik u društvu (str. 164-182). Beograd: Filološki fakultet.
- Spăriosu, L. (2011). Antroponime slave în satele românești din Banatul Sârbesc Central. Romanoslavica, XLVII(3), 169-179.
- Spariosu, L. (2010). Rumuni u Banatu. U M. Maticki i V. Jović (Ur.), Banat kroz vekove: slojevi kultura Banata: zbornik radova (str. 599-629). Beograd: Vukova zadužbina.
- Spariosu, L. i Savić, S. (2011). Životne priče žena u Vojvodini. Rumunke (1921-1974). Novi Sad: Udruženje građana Ženske studije i istraživanja-Futura publikacije.
- Spăriosu, L., Vintilă, S. D., & Janjić, I. (2017). Limbă, folclor, cultură. O grilă semiotică a motivului „drum”. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, XLII(1), 253-268.

Комплетна библиографија (пдф)


Biografia profesorului

Laura Spăriosu, profesor titular, Departamentul de Limba și Literatura Română

Date de contact
Cabinet: 272
Telefon: +381 21 459 484
E-mail: laura.spariosu@ff.uns.ac.rs

Biografie
Născută în 31.03.1976, la Panciova. Absolventă a Facultății de Filozofie din Novi Sad, secția de limba și literatura română, în anul 1999. Teza de magisteriu Nume de persoană la Uzdin: perioada 1900-2001 - susținută în 2004, teza de doctorat Românii în Banatul Central – nume de persoană, în anul 2006. Debutează în învățământul universitar în anul 2001, în calitate de bursieră a Ministerului Științei, Tehnologiei și Dezvoltării al Republicii Serbia, participând la  realizarea cursurilor și a proiectelor. În anul 2003 este aleasă preparator, în anul 2006 -asistentă, apoi lector universitar (2007), conferențiar universitar (2012) și profesor titular (2017). A publicat numeroase lucrări științifice și de specialitate în limba română, sârbă și engleză, atât în publicații naționale, cât și internaționale. A participat la conferințe și simpozioane științifice în țară și străinătate, programe de schimb, dar și la realizarea proiectelor. Conducător științific și membră a comisiilor la studii de masterat și doctorale. Desfășoară activitate în organismele științifice din cadrul facultății și universității, fiind și membră a organizațiilor și asociațiilor profesionale. Distinsă cu premii pentru realizări academice, cât și pentru promovarea limbii și culturii române în diaspora.

Activitate didactică
Limba română contemporană 1-8 (licență)
Istoria limbii române 1 și 2 (licență)
Metodologia cercetării științifice (masterat)
Istoria limbii române literare (masterat)
Cercetare științifică în scopul pregătirii tezei de masterat (masterat)

Activitate științifică
Domenii de interes și cercetare: limba română în Voivodina, onomastica, analiza discursului mass-media, studii de gen, tehnologii online de învățare a limbii.

Bibliografie selectivă
- Spăriosu, L. (2017). Etimologia numelor de persoană la românii din Banatul Central și de Sud. Novi Sad: Filozofski fakultet.
- Spariosu, L. (2016). The Serbian Daily Press on Greek Crisis. In M. Micle, & C. Mesaros (Eds.), (Vol. 4, pp. 11-21). Budapest, Hungary: Trivent.
- Spariosu, L. (2014). Cunoașterea și întrebuințarea termenilor de rudenie la elevii de clasa a VIII-a în școlile generale din Voivodina. U Iz riznice multijezičke Vojvodine 9. Jezik-kultura-društvo: sistem rodbinskih odnosa u jezicima nacionalnih zajednica u Vojvodini (str. 46-92). Novi Sad: Pedagoški zavod Vojvodine-Filozofski fakultet.
- L. (2014). Gay Pride through the Serbian Daily Press. Procedia – Social and Behavioral Sciences. Elsevier, 163 (2014), 26-35.
- Spariosu, L. (2014). Spell checkers for Romanian language: example of AutoCorrect and Archeus. In I. Roceanu (Ed.), Let’s build the future through learning innovation! The 10th International Scientific Conference eLearning and Software for Education“ (Vol. IV, pp. 477-484). Bucharest: “Carol I“ National Defence University Publishing House.
- Spariosu, L. (2012). Jezičke greške u programu na rumunskom jeziku Javnog medijskog servisa Vojvodine. U J. Vučo i J. Filipović (Ur.), Filološka istraživanja danas I. Jezik u društvu (str. 164-182). Beograd: Filološki fakultet.
- Spăriosu, L. (2011). Antroponime slave în satele românești din Banatul Sârbesc Central. Romanoslavica, XLVII(3), 169-179.
- Spariosu, L. (2010). Rumuni u Banatu. U M. Maticki i V. Jović (Ur.), Banat kroz vekove: slojevi kultura Banata: zbornik radova (str. 599-629). Beograd: Vukova zadužbina.
- Spariosu, L. i Savić, S. (2011). Životne priče žena u Vojvodini. Rumunke (1921-1974). Novi Sad: Udruženje građana Ženske studije i istraživanja-Futura publikacije.
- Spăriosu, L., Vintilă, S. D., & Janjić, I. (2017). Limbă, folclor, cultură. O grilă semiotică a motivului „drum”. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, XLII(1), 253-268.

 

 

Врх стране