Небојша Мајсторовић

Небојша Мајсторовић, ванредни професор

Контакт
Кабинет: 145
Број телефона: 021/458-948 лок. 123
е-адреса: majstorovicn@ff.uns.ac.rs

Биографија
Завршио основне студије психологије на Одсеку за психологију, Филозофског факултета у Новом Саду 1987. године, магистрирао на Одељењу за психологију Филозофског факултета у Београду 1996. године, а докторирао 2006. године на School of Psychology Univerziteta у Отави (Канада). На Одсеку за психологију запослио се 1989. године као асистент за предмете Психологија рада, Статистика у психологији и Психометрија. Након повратка из Канаде 2007. године бива изабран у звање доцента и преузима бројне предмете из области Индустријске психологије на Одсеку за психологију у Новом Саду. Успоставља психолошке курсеве у областима организацијског понашања, управљања људским ресурсима и у маркетингу. Након што су два млада сарадника били изабрани у звање доцента препушта им области управљања људских ресурса и маркетинга, а сам се окреће више фундаменталним дисциплинама у области индустријске/организацијске психологије попут организацијског понашања, истраживања у индустрији и области радне етике. Објавио је бројне научне чланке и три књиге од којих су две у употреби као уџбеници а трећа је проистекла из пројекта који финансира Републичко Министарство за образовање, науку и технолошки развој.     

Наставни рад

 1. Основи индустријске/организацијске психологије
 2. Психологија организацијског понашања
 3. Истраживачке методе и технике у И/О психологији
 4. Радна етика

Научно-истраживачки рад

 1. Ефекти незапослености на психо-физичко здравље и фактори поновног запошљавања,
 2. поремећаји радне етике у организацији и његови ефекти на радну способност и благостање упосленика,
 3. коруптивно мишљење и понашање у организацији,
 4. 'Фауст-овски' синдром.

Библиографија (избор)

 1. Мајсторовић, Н., Попов, Б., Матановић, Ј. Слијепчевић, В., и Јелић, Д. (2017). Незапосленост у Републици Србији: последице по психо-соматско здравље и кључни фактори успеха у поновном запошљавању. Филозофски факултет у Новом Саду, Нови Сад, Србија.ISBN: 978-86-6065-410-8.
 2. Мајсторовић, Н. (2012). Корупција: узроци, експанзија и интервенција. Академска књига. Нови Сад. ISBN: 978-86-6263-006-3.
 3. Majstorović, N., Popov, B., Matanović, J. i Slijepčević, V. (2016). Psychophysical Health During Prolonged Unemployment: Longitudinal Data. Primenjena psihologija, Vol. 9 (4), str. 379-394. UDK:331.565:159.9. doi: 10.19090/pp.2016.4.379-394
 4. Dragin, A., Jovanovic, T., Mijatov, M., Majstorovic, N. & Dragin, V. (2018). Types and Factors of Ethical Climate Perception in Serbian Tourism Industry. Journal of East European Management Studies, Special Issue, 63-99.
 5. Мајсторовић, Н. Матановић, Ј. и Глигоријевић, Н. (2017). Фактори задовољства послом код наставника основних и средњих школа. Настава и васпитање,Vol. 2, str. 221-238. ISSN 0547-3330, UDK-37.064(497.113) 371.12:331.101.32(497.113) DOI:10.5937/nasvas1702221M
 6. Мајсторовић, Н. (2012). Истраживачке методе и технике у индустријској/организацијској психологији. Филозофски факултет, Нови Сад. ISBN: 978-86-6065-116-9.
 7. Хаџић, О., Мајсторовић, Н., и Недељковић, М. (2009).Перцепција подршке руководиоца, димензије личности запослених и њихово задовољство појединим аспектима посла. Психологија, Вол. 42, број 3, стр. 375-392.
 8. Окановић, П., Окановић, Д. и Мајсторовић, Н. (2009). Провера метријских карактеристика упитника стилова доношења куповних одлука примењеног у условима са и без везаности за производ. Примењена психологија, Вол. 2, број 2, стр. 167-189.
 9. Мајсторовић, Н. (2008). Примена теорије селф-детерминације у истраживању радне мотивације. Примењена психологија, Вол. 1, број 1-2, стр. 5-18.
 10. Majstorović, N., Green-Demers, I. & Legault, L. (2008). Measuring Selfhood according to Self-Determination Theory: Construction and Validation of the Ego Functioning Questionnaire (EFQ). Psihologija, Vol. 41, broj 2, str. 123-270.

 

Врх стране