Дејан Пралица

Др Дејан Пралица, редовни професор

Kонтакт
Кабинет: 200
Број телефона: 021/455-602, 485-3917
Е-адреса: pralica@ff.uns.ac.rs

Биографија
2020. Редовни професор за ужу научну област Новинарство
2016. Ванредни професор за ужу научну област Новинарство
2011. Доцент за ужу научну област Новинарство
2010. Асистент за ужу научну област Новинарство
2007. Асистент за ужу научну област Новинарство
2005. Асистент-приправник за ужу научну област Новинарство
2004. Стручни сарадник у настави на Одсеку за медијске студије
2010. Диплома доктора политичких наука (новинарство), Факултет политичких наука Универзитета у Београду – Одељење за новинарство и комуникологију (докторска дисертација: „Локални радио у вишејезичној средини: пример Аутономна Покрајина Војводина“, ментор:  ван. проф. др Раде Вељановски)
2005. Диплома магистра лингвистичких наука, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду - Одсек за српски језик и лингвистику (магистарска теза: „Дискурсне особине посланица“, менторка: проф. др Свенка Савић)
2001. Диплома професора српског језика и књижевности, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду – Одсек за српски језик и лингвистику (дипломски рад: „Социолингвистичке прилике на српскохрватском језичком простору током друге половине 20. века“, менторка: доц. др Ивана Антонић)
2018-данас: Гостујући професор на Факултету политичких наука Универзитета у Београду на студијском програму Новинарство (предмети: Радијско новинарство и Медијски систем Србије)
2014-данас: лиценцирани предавач на акредитованим семинарима креативна медијска учионица – читање медија – разумевање информација – медијско – информационо описмењавање (тренинзи за наставнике основних и средњих школа акредитовани код Завода за унапређивање васпитања и образовања)

Новинар и уредник у Радију 021 (1997-2009).

Наставни рад
Увод у новинарство (ОАС Журналистика, ОАС Комуникологија и односи са јавношћу)
Радијско новинарство (ОАС Журналистика)
Анализа медијског дискурса (ОАС Журналистика, ОАС Комуникологија и односи са јавношћу)
Невербална комуникација (ОАС Журналистика, ОАС Комуникологија и односи са јавношћу)
Пословна комуникација (ОАС Комуникологија и односи са јавношћу)
Медијска писменост (ОАС Српска филологија, ОАС Српска књижевност, ОАС Социјални рад, ОАС Германистика, ОАС Румунистика, ОАС Русинистика)
Критичка анализа медијског дискурса (МАС Комуникологија, МАС Културологија)
Деконструкција медијских порука (ДАС интердисциплинарне)

Научно-истраживачки рад

Области интересовања: Радијско новинарство, Анализа медијског дискурса, Невербална комуникација, Медији и верске заједнице, Медијска писменост, Дигитализација медија

Усавршавања у иностранству: Универзитет у Грацу (Аустрија), Универзитет у Темишвару (Румунија), Универзитет Ховест у Кортрејку (Белгија), Универзитет Беира Интериор у Ковиљи (Португал), Универзитету у Сегедину (Мађарска)

Излагања на научним скуповима у иностранству у: Мадриду (Шпанија), Загребу (Хрватска), Солуну (Грчка), Сарајеву и Бањалуци (Босна и Херцеговина), Херцег Новом (Црна Гора), Оденсе (Данска), Букурешт (Румунија).

Учешће на стручним семинарима и усавршавањима у иностранству у: Бечу (Аустрија), Лондону (Велика Британија), Бриселу (Белгија), Амстердаму (Холандија), Риму (Италија),  Прагу и Брну (Чешка).

Учешће у пројектима: 2011-данас: Дигиталне медијске технологије и друштвено-образовне промене (републички пројекта); 2012-2013: Европа ту и тамо: Анализа дискурса о европеизацији у медијима Западног Балкана (међународни пројекат); 2010-2012: Медијски дискурс сиромаштва и социјалне искључености (међународни пројекат); 2006-2010: Мониторинг трансформације Радио-телевизије Нови Сад у јавни сервис Војводине (домаћи пројекат); 2005-2010: Место и значај медијских студија за међурегионалну сарадњу (покрајински пројекат)

Број цитата (без аутоцитата): 52 (извори: Google Scholar; academia.edu).

Hirsch index из база SCOPUS или WoS: 41

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране