Бранкица Драшковић

Бранкица Драшковић, доценткиња

Контакт
Кабинет: 280
E-адреса: brankica.draskovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Диплому доктора наука о драмским уметностима из области студија медија стекла 2016. на Факултету драмских уметности у Београду. Магистрирала лингвистику на Филозофском факултету у Новом Саду 2009. године, на коме је завршила и специјалистичке студије. Дипломирала 1998. године на Факултету политичких наука у Београду, смер Новинарство. Запослена је на Филозофском факултету у Новом Саду од 2005. године и у раду Одсека за медијске студије учествовала је од његовог оснивања уносећи у наставу на стручним предметима своје богато професионално искуство.Током вишегодишње новинарске каријере била је ангажована у више медијских кућа (штампа, радио, телевизија) на различитим позицијама: репортерка, новинарка-уредница, водитељка, сценаристкиња. У последње две деценије ауторски потписује и продуцира документарне ТВ серије и филмове за које је вишеструко награђивана. Чланица је Независног удружења новинара Србије и председница Удружења грађана за културу, медије и друштвена питања „Контраплан“.

Наставни рад
Основи аудио-визуелног изражавања
Телевизијско новинарство
Документарна репортажа
Медији и култура сећања
Медијски жанрови популарне културе
Визуелна Култура

Научно-истраживачки рад
У научно-истраживачком раду опредељена ка областима медијских студија и студија културе унутар којих се бави савременим трендовима у новинарству, визуелним елементима телевизијског извештавања, анализом медијског дискурса и жанрова популарне културе, улогом медија у култури сећања. До сада је учествовала у великом броју домаћих и међународних конференција, као и у пет научноистраживачких пројеката које су подржали Министарство просвете и науке Републике Србије, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој и Регионални програм за промоцију истраживања у друштвеним наукама Универзитета у Фрибургу, Швајцарска. Чланица два научна удружења: Друштва за примењену лингвистику и European Communication Research and Education Association (ECREA).

Библиографија (избор)
- Kleut, J., & Drašković, B. (2021). Discourses of poverty across genres: Competing representations of the poor in the transitional context of Serbia. Discourse & Society, 32(1), 42 -63.
- Drašković. B.(2020). Samorecepcija i identitet kreatora sadržaja medija civilnog sektora u Srbiji. U: Pralica, D, Janjić, S. (ur.), Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene 9 (стр. 101-117). Novi Sad: Filozofski fakultet u Novom Sadu.
- Drašković, B. (2019). Borba sećanja: okviri medijskog predstavljanja jugoslovenske prošlosti. CM: Communication and Media, 14(45), 61-86.
- Drašković, B.(2018), Srpsko-hrvatska kulturna saradnja u medijskom diskursu.  Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Knjiga  XLIII-2: 95-109
- Kleut,J, Drašković, B. (2017) Vizuelne reprezentacije izbeglica na „Balkanskoj ruti“ u medijima u Srbiji. Godišnjak Filozofskog fakulteta  u Novom Sadu, Knjiga XLII-2, 165-183
- Drašković, B (2017), Jaz između teorije i prakse u obrazovanju novinara CM Časopis za upravljanje komuniciranjem. 12(41): 41-64.
- Drašković, B. i Prodanović, D. (2017), Alternativni izvori finansiranja medijske produkcije: Studija slučaja alternaticnog onlajn audio formata „Alarm“. U: Pralica, D. i Šinković, N. (ur.), Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene 7 (str. 65-74 ). Novi Sad: Filozofski fakultet u Novom Sadu .

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране