Контакт

Координатор студијског програма: проф. др Жељко Милановић
Секретар: Илдико Грња
Кабинет секретара: М11
Е-адреса: kulturologija@ff.uns.ac.rs
Телефон: 021/485 3878

Врх стране