Владимир Гвозден

Владимир Гвозден, редовни професор

Контакт
Кабинет: 318
Број телефона: 0628067649
Е-адреса: vladimir.gvozden@ff.uns.ac.rs

Биографија
Дипломирао (1996), магистрирао (2003) и докторирао (2010) на Филозофском факултету у Новом Саду, где је од 1998. прошао кроз сва звања од асистента-приправника до ванредног професора (2016). Био је гостујући професор на универзитетима у Регензбургу, Загребу и Бечу, на Академији уметности у Новом Саду, предавања по позиву је држао на универзитетима у Бамбергу, Гисену, Прагу, Сегедину, Лондону и УПФ Барселона. Члан уредништва часописа Зборник за језике и књижевност Филозофског факултета у Новом Саду; председник Стручног већа за хуманистике науке, Универзитет у Новом Саду (2018-); члан Већа докторских студија Филозофског факултета у Новом Саду (2018-); члан ПО Радио-дифузне установе Војводине (2006-2009); председник Асоцијације за канадске студије у Србији (2008-2012); члан УО Друштва књижевника Војводине (2011-2019); члан Програмског савета за европску престоницу културе Нови Сад 2021 (2014-2016); кустос за књижевност, Фондација Нови Сад -- Европска престоница културе 2021 (2019-); члан жирија за Награду "Васко Попа" (2016-2019); председник жирија за Награду "Златни сунцокрет" (Виталову награду, 2012-). Добитник је награде Друштва књижевника Војводине за превод године (2005), Награде „Лаза Костић“ (2012) и награде Друштва књижевника Војводине за књигу године (2012).

Наставни рад
Појмови компаративне књижевности 1, Појмови компаративне књижевности 2, Књижевност и образовање у рано модерно доба, Сатирични роман 18. века, Модернистички роман, Савремена сватска књижевност (ОАС); Постмодерна теорија и књижевност у настави, Историја читања (МАС); Естетика књижевности (ДАС).

Научно-истраживачки рад
У досадашњем раду бавио се савременим књижевним теоријама, савременим компаратистичким приступима српској књижевности, путописном књижевношћу, имагологијом и различитим облицима интердисциплинарног проучавања књижевности. Последњих година у сарадњи са Алпаром Лошонцом истражује однос књижевности, културе и економије. Био је гостујући истраживач на универзитетима у Торонту, Инзбруку, Будимпешти и Брну, лектор за српски језик на Универзитету у Познању. Учествовао је на више научних пројеката у Републици Србији и био сарадник на пројекту "East Looks West" (University of London). Коаутор је више одредница о српкој књижевности у Kindlers Literatur Lexikon (J. B. Metzler, 2009) и одреднице о компаратистици у Handbuch Komparatistik (J. B. Metzler, 2013). Заједно са Миодрагом Радовићем и Бојаном Стојановић Пантовић уредио је Прегледни речник компаратистичке терминологије (2011). Био је ментор три докторске дисертације и тридесет мастер радова. Приредио више темата у часописима о различитим ауторима (Џојс, Ками, Зебалд, Љермонтов), за Књижевну историју приредио темат "Књижевност и економија". Превео је седам књига са енглеског језика.

Библиографија (избор)
- Српска путописна култура 1914-1940: студија о хронотопичности сусрета, Службени гласник, Београд, 2011.
- Anatomija robe: ogledi  iz kritike političke ekonomije. Novi Sad: Adresa, 2016 (sa Alparom Lošoncom).
- ‘Magical realism and  the politics of narrative: historical postmodernism in the contemporary Serbian novel’, World Literature Studies, 2/8, 2016, str. 64-75. ISSN 1337-9275
- “What Makes a Good Book? Bonae literae in Twenty-First Century”, Primjeralna književnost, 40/2, 2017, str. 79-90. ISSN 0351-1189
- "Interactive Commodity Loop", Synthesis Philosophica, 34/1, 2019, str. 13-28.
- Sebastian Donat, Vladimir Gvozden, Martin Sexl, „Osteuropa“, Handbuch Komparatistik: Theorien, Arbeitsfelder, Wissenpraxis, Hrs. Rüdiger Zymner, Achim Hölter, Stuttgart, Weimar: J. B. Metzler, 2013, str. 39-44.
- „Akte des Reifens, Figuren des Gegenwärtigen und die symbolische Stellung des Vaters in der zeitgenössischen serbischen Literatur“, Kind und Jugendlicher in der Literatur und im Film Bosniens, Serbiens, Renate Hansen-Kokoruš, Elena Popovska (Hrsg.), Verlag dr. Kovač, Hamburg, 2013 (Grazer Studien zur Slawistik, Band 1), str. 93-109.
- “Does the Sense of Writing Make Sense? Synopsis for an Intervention with a view to Rancière’s View of Art”, Trancultural Studies, 11, 2015, 61-71 (Special issue on: The Sense of Writing in the Age of New Technologies and Mass Media)
- Writing Difference/Claiming General Validity: Jovan Dučić’s Cities and Chimaeras and the West”.  Journeys. The International Journal of Travel and Travel Writing. Balkan Travel Writing (Special Issue). Ed. Wendy Bracewell, Alex Drace-Francis. Oxford, New York: Berhahn Books, Vol. 6, Nos 1 & 2, 2005, pp. 54-67. (ISSN 1465-2609)
- „Some Remarks on the Relationship between European Identity and the European Union“, EU=Europe? Euroskepticism and European Identity, Kenneth Hanshew (Hrsg.), Forost Arbeitspapier,  München, Nr. 45, Juni 2008, 9-18.

Врх стране