Бранислава Максимовић

Бранислава Максимовић, асистент

Контакт
Кабинет: 351
Е-адреса: branislava.maksimovic@ff.uns.ac.rs

Бранислава Максимовић је завршила основне студије на Катедри за италијанистику на Филолошком факултету Универзитета у Београду 2008. Године. На истом факултету је 2010. Године одбранила мастер рад под називом „Еп између Ариоста и Таса: аспекти жанра виђени у историјској и стилској перспективи“. Учествовала је на неколико међународних конференција. Бави се судским и књижевним превођењем.

Наставни рад
Италијански језик 5
Италијански језик 7
Италијански језик А1.1
Италијански језик В1.1

Научно-истраживачки рад
Италијанска књижевност ренесансе и барока
Прозни жанрови 16. и 17. века (новела и роман)
Историја књижевних врста и наратологија

Библиографија
Максимовић, Б. (2023), Nekoliko napomena o značenju reči „industria“ u književno-teorijskim delima italijanskog humanizma i baroka. Jezik, književnost i industrija: zbornik radova sa Jedanaeste međunarodne konferencije Fakulteta za strane jezike , održane 22. i 23. septembra 2022. godine, 239-253.

Maksimović, B. (2023). Stari/novi ludus: igra kao forma znanja i kulture u poznorenesansnoj i baroknoj književnosti u Italiji.  Šesti međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka KONTEKSTI, održan 1. decembra 2021. godine, 15-27

Станић, Т. , Максимовић Б. (2022). Književno iskustvo italijanskog futurizma u časopisu Zenit, Анали Филолошког факултета, 34(2), 197-213.

Pejak, B.D. (2013). „Lo cunto de li cunti“ Đambatiste Bazilea: nemogućnost smeha? Српски језик, књижевност, уметност : зборник радова са VII међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, (26-27. X 2012). Књ. 2, Немогуће: завет човека и књижевности, 381-390

Врх стране