Владан Гавриловић

Владан Гавриловић, редован професор

Контакт
Кабинет 347
Број телефона: +38164/2302782
Е-адреса gavra1@yahoo.com

Биографија
Професор др Владан Гавриловић је рођен 24. марта 1970. године у Новом Саду. Завршио је 1995. године Филозофски факултет у Новом Саду, смер Историја, магистрирао 2000 са темом из Националне историје новог века наслова ДИПЛОМАТИЧКИ СПИСИ КОД СРБА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ ОД КРАЈА XVII ДО СРЕДИНЕ XIX ВЕКА. Одбранио 2003.године докторску дисертацију под насловом ТЕМИШВАРСКИ САБОР И ИЛИРСКА ДВОРСКА КАНЦЕЛАРИЈА (1790-1792).
У школској 1998/99 години изабран од стране Катедре за историју у звање асистента-приправника за предмет Помоћне историјске науке. У звање магистра историјских наука изабран 2001.године. Од 2002. до 2003. предавао и Историју Срба (за студенте књижевности), од 2003.године, предаје и предмет из уже научне области : Национална историја новог века, као асистент-доктор. Од 2004. Заједно са професором Дејаном Микавицом, касније и са проф.Гораном Васином и проф.Ненадом Нинковићем предаје предмете из области Националне историје новог века (XVI – XX век). За доцента на истоименом факултету изабран 2004. године. у ванредног професора Универзитета у Новом Саду на Филозофском факултету изабран 2009, а у редовног 2014.године.

Предмет интересовања : Национална историја новог века, Срби у Хабзбуршкој монархији од XVI до XIX века.

Стални члан Друштвеног одеqеwа Матице српске, учесник више десетина научних скупова у земљи и иностранству. Руководилац више научних пројеката (републичких и покрајинских).
Осим тога, предавач и предмета Помоћне историјске науке у Архиву Војводине у Новом Саду (програм предавања и испита за архивисте).
Писац више од 120 чланака и студија у реномираним часописима из области друштвено хуманистичких наука у Републици Србији и иностранству.

Наставни рад

  • Историја српског народа у Хабзбуршкој монархији од XVI до XVIII века (2 година)
  • Помоћне историјске науке (2 година)
  • Више курсева на завршној (четвртој години, мастер и докторским студијама)

Научно-истраживачки рад

  • Национална историја новог века, Срби у Хабзбуршкој монархији од XVI.до XIX века.

Библиографија (избор)
Самосталне монографије

- Srbi u gradovima Srema 1790-1848, Nevkoš-Istočnik, Novi Sad 1995, 111 str ( izdat diploMatice srpskeki rad ).
Diplomatički spisi kod Srba u Habzburškoj monarhiji i Karlovačkoj mitropoliji od kraja XVII do sredine XIX veka, LDIJ, Veternik 2001, 212.str. (izdata magistarska teza).
- Zemljišna knjiga sela Voganj (1758 – 1840), Istorijski arhiv Srema, Sremska Mitrovica, 2004, 126. str.
- Temišvarskii sabor i Ilirska dvorska kancelarija (1790 – 1792), Platoneum, Novi Sad 2005, 368. str. (izdata doktorska disertacija).
Bibliografija radova akademika Slavka Gavrilovića, SANU, Beograd 2006, 47. str.
- Zemljišna knjiga sela Maradik 1758-1810, Istorijski arhiv Srema, Sremska Mitrovica 2009, 99. str.
- Plemstvo kod Srba u južnoj Ugarskoj u XVII i XVIII veku, Istorijski arhiv Srema, Sremska Mitrovica 2012, 110. str.
- Vinska desetina manastira Bešenova sedamdesetih godina XVIII veka, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2019.god.

Монографије (коауторство)
- Dejan Mikavica, Vladan Gavrilović, Goran Vasin: Znamenita dokumenta za istoriju srpskog naroda (1538-1918), Novi Sad: Skan studio ; za izdavača : Filozofski fakultet, Novi Sad, prof.dr Ljiljana Subotić, 2007, str. 1- 416.
-Fruška Gora, više autora, Beograd 2007.
- Letopis manastira Marče i Lepavine, koautorstvo, Vladan Gavrilović - Tomislav Jovanović, Zagrebačko-Ljubljanska eparhija, Muzej SPC, Beograd - Zagreb 2013, str.155.

 

Врх стране