Слободан Бјелица

Слободан Бјелица, редовни професор

Контакт
Кабинет: 347
Број телефона: 021/458-577
Е-адреса: sbjelica@ff.uns.ac.rs

Биографија
Слободан Бјелица је рођен у Новом Саду 1975. године, где је похађао основну школу. Гимназију је завршио у Сремским Карловцима, а Филозофски факултет, Одсек за историју, у Новом Саду 1999. године. На истом факултету је магистрирао (2003. године), докторирао (2007. године) и засновао радни однос (2001. године), прошавши кроз сва наставна звања од асистента до редовног професора. Учествовао је на више националних и међународних научних пројеката, бројним научним конференцијама у земљи и иностранству и држао предавања на универзитетима у Темишвару и Пизи (у оквиру пројекта ЕРАСМУС+).

Наставни рад
Курсеви на основним студијама: Историја Југославије 1 и 2, Историографија о Југославији, Аутобиографски извори о југословенској краљевини, Аутобиографски извори о Југославији за време и после Другог светског рата, Политичке странке у Краљевини Југославији 1918-1941, Развој југословенског федерализма 1943-1974, Историја Новог Сада

Курс на мастер студијама: Војвођански простор у ХХ веку

Курсеви на докторским студијама: Урбана историја Србије у ХХ веку, Национално питање у социјалистичкој Југославији

Научно-истраживачки рад
Слободан Бјелица се бави савременом националном историјом. Најзначајније теме којима се бави јесу аутобиографски извори о Првом светском рату, Радикална странка у Војводини у Краљевини СХС, Нови Сад између два светска рата, Војвођанска штампа у Другом светском рату, Питање аутономије Војводине у социјалистичкој Југославији. Објавио је више од стотину радова (на српском, енглеском, румунском и мађарском језику) у научним часописима и зборницима са научних скупова, као и три монографије. Члан је уређивачког одбора у више еминентних стручних часописа.

Библиографија (избор)

  • Radikali u Vojvodini 1919 – 1929, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2005, str. 1 – 80, (monografija),
  • Politički razvoj Novog Sada između dva svetska rata, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2008, str. 1-212. (monografija),
  •  Kosovo-Albanians’ Resistance to Changes of the Constitutional Status of Kosovo within Yugoslavia, `Making, Using and Resisting the Law in European History`, CLIOHRES publications, Pisa, 2008, pp. 209-220.
  • A kommunista hatalom es a nemzetisegi kerdes a Vajdasagban a masodik vilaghaboru utani elso evekben – Komunistička vlast i nacionalno pitanje u Vojvodini prvih godina nakon Drugog svetskog rata, „Imperiumvaltas a Vajdasagban (1944)  - Promena imperije u Vojvodini 1944. godine“, Szeged  - Zenta, 2010, str. 103 – 117,
  • Sporovi oko autonomije Vojvodine – knjiga prva: 1961-1974, Službeni glasnik, Beograd, 2015 (monografija), str. 1-342,
  • Istoriografia sarbeasca despre divizarea regiunii, u: Istoria Banatului“, Editura Academiei Romane, Bucuresti, 2015, pp. 556-576,
  • Vasa Eškićević, Iz mog ratnog dnevnika (1914-1919), Muzej Vojvodine i Prometej, Novi Sad, 2018, str. 1-263.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране