Ивана Живаљевић

Ивана Живаљевић, доцент

Контакт
Кабинет: 357
Број телефона: /
Е-адреса: ivana.zivaljevic@ff.uns.ac.rs


Биографија

Основне (2007) и мастер студије археологије (2009) завршила је на Филозофском факултету Универзитета у Београду, MLitt (Master of Letters) студије археологије на Факултету за историју, класичне науке и археологију Универзитета у Њукаслу (2010), а докторске студије археологије на Филозофском факултету Универзитета у Београду (2017).

У звање доцента изабрана је 2022. године. Претходно је била запослена као научни сарадник и истраживач у Институту Биосенс Универзитета у Новом Саду (2016–2022) и истраживач у Лабораторији за биоархеологију Филозофског факултета Универзитета у Београду (2011–2016).

Руководила је пројектима Министарства културе и информисања Последњи ловци и први земљорадници Бачке: картирање и заштита локалитета Магарећи млин (2022) и Наука за музеје: праисторија Сомбора и околине у светлу нових биоархеолошких истраживања (2019). Као истраживач, била је ангажована на пројекту Европског истраживачког савета (ERC) BIRTH (Births, mothers and babies: prehistoric fertility in the Balkans between 10,000-5000 BC) у оквиру програма Хоризонт 2020 (2016–2020), као и на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Биоархеологија древне Европе: људи, животиње и биљке у праисторији Србије (2011–2016). Стручно се усавршавала у Националном музеју природне историје у Паризу (2018).

Одржала је више гостујућих предавања по позиву (Филозофски факултет Универзитета у Београду, Факултет за хуманистичке студије Копер Приморског универзитета у Словенији, Одељење за биологију, хемију и фармацију Слободног универзитета у Берлину, Одељење за археологију Универзитета у Јорку). Сарађује са великим бројем научних, високошколских и музејских институција (нпр. Институт ГЛОБЕ Универзитета у Копенхагену, Центар за нове технологије Универзитета у Варшави, Музеј Војводине). Учествовала је у бројним археолошким истраживањима са акцентом на анализи биоархеолошког материјала, затим на преко 30 научних конференција у земљи и иностранству, у организацији научних скупова, изложби и радионица за популаризацију науке, као и у јавним догађајима и предавањима.

Чланица је редакције часописа Архаика Одељења за археологију Филозофског факултета Универзитета у Београду и едиције AEGAEON Brepols Publishers, као и Српског археолошког друштва, Европске асоцијације археолога и Међународног савета за археозоологију.


Наставни рад

ОАС:
Археологија 1
Археологија 2 
Античка археологија и писани извори
Касноантичка археологија
Преримски Балкан и Панонија
Култура сећања у антици
Археологија Келта
Културно-историјско наслеђе: приступи и тумачења
Музеологија
Музеј у настави историје
Археологија и медији

МАС:
Методологија проучавања античке историје
Археологија идентитета
Археологија античког империјализма

ДАС:
Археологија и писани извори


Научно-истраживачки рад
Праисторијска археологија (мезолит и неолит)
Археозоологија; биоархеологија
Теоријска археологија
Студије људско–животињских односа; мултиспецијска археологија
Археологија идентитета, тела и особности
Физичко–хемијске анализе у археологији 


Библиографија (избор):

1. Živaljević, Ivana. 2021. Multispecies pasts and the possibilities of multispecies futures in the age of the Anthropocene. Etnoantropološki problemi 16(3): 659‒676. (UDK 902/904:5/6 113/119). (ISSN: 0353-1589 (print); ISSN: 2334-8801 (online)).

https://doi.org/10.21301/eap.v16i3.2

2. Živaljević, Ivana, Dimitrijević, Vesna, Jovanović, Jelena, Blagojević, Tamara, Pendić, Jugoslav, Putica, Anđelka, Uzelac, Viktorija, Bulatović, Jelena, Spasić, Miloš, Jončić, Nenad, Penezić, Kristina, Anđelić, Dragan, Bajčeta, Milica and Stefanović, Sofija. 2021. Revealing the “hidden” Pannonian and Central Balkan Mesolithic: new radiocarbon evidence from Serbia. Quaternary International 574: 52‒67. (ISSN: 1040-6182).

https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.11.043

3. Živaljević, Ivana, Marković, Nemanja and Maksimović, Milomir. 2019. Food worthy of kings and saints: Fish consumption in the medieval monastery Studenica (Serbia). Anthropozoologica 54(16): 179‒201. (ISSN: 0761-3032; ISBN: 0761-3032 2107-08817).

https://doi.org/10.5252/anthropozoologica2019v54a16

4. Živaljević, Ivana, Vuković-Bogdanović, Sonja and Bogdanović, Ivan. 2019. Ad Palatinas acipensem mittite mensas: Fish remains from Viminacium. Starinar LXIX/2019: 183‒202. (UDK 904:597.2/.5"652"(497.11) 902.2(497.11). (ISSN: 0350-0241; ISBN: 0350-0241 2406-073). https://doi.org/10.2298/STA1969183Z

5. Живаљевић, Ивана. 2019. Ђердапски риболови у (далекој) прошлости и садашњости: читања Михаила Петровића Аласа у српској археологији. У: Учењаци, старинари, археолози: археологија у светлу сопствене историје, Ј. Д. Митровић, ур., 77‒99. Београд: Српско археолошко друштво. (ISBN: 978-86-80094-08-3).

6. Жакула, Соња и Живаљевић, Ивана. 2018. Изучавање људско–животињских односа у антропологији и археологији I. Гласник Етнографског института САНУ 66(2): 255‒270. (УДК: 39:572.028:59:902). (ISSN: 0350-0861; ISBN: 0350-0861 2334-8259).

https://doi.org/10.2298/GEI1802255Z

7. Živaljević, Ivana, Popović, Danijela, Snoj, Aleš and Marić, Saša. 2017. Ancient DNA analysis of cyprinid remains from the Mesolithic-Neolithic Danube Gorges reveals an extirpated fish species Rutilus frisii (Nordmann, 1840). Journal of Archaeological Science 79: 1‒9. (ISSN: 0305-4403). https://doi.org/10.1016/j.jas.2017.01.002

8. Živaljević, Ivana, Dimitrijević, Vesna and Stefanović, Sofija. 2017. Faunal remains from Kula, a Mesolithic-Neolithic site at the exit of the Danube Gorges (Serbia). In: From Hunter-Gatherers to Farmers: Human Adaptations at the End of the Pleistocene and the First Part of the Holocene. Papers in Honour of Clive Bonsall, M. Mărgărit and A. Boroneanț, eds. 113‒133. Târgovişte: Editura Cetatea de Scaun. (ISBN 978–606-537-386-0).

9. Živaljević, Ivana. 2015. Concepts of the body and personhood in the Mesolithic-Neolithic Danube Gorges: interpreting animal remains from human burials. Etnoantropološki problemi 10(3): 675‒699. (UDK: 903:567/569”633/634”(497.11) 903.5”633/634”(497.11) 902:567/569(497.11). (ISSN: 0353-1589 (print); ISSN: 2334-8801 (online)).

http://dx.doi.org/10.21301/eap.v10i3.6

10. Živaljević, Ivana. 2013. Životinje između prirode i kulture: priča o arheozoologiji. Etnoantropološki problemi 8(4): 1137‒1163. (UDK: 903-305.5; 904:59). (ISSN: 0353-1589 (print); ISSN: 2334-8801 (online)).

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране