Ифигенија Радуловић

Ифигенија Радуловић, редовни професор

Контакт
Кабинет: 277
Е-адреса: ifigenija@ff.uns.ac.rs

Биографија
Рођена 1975. године у Новом Саду. Основну школу и гимназију завршила у родном граду као одлична ученица (Вукове дипломе), а успешно положила пријемни на Београдском универзитету на Одељењу за класичне науке. Године 2001. уписује последипломске, а 2005. докторске студије на Универзитету у Новом Саду под ментроством проф. др Ксеније Марицки Гађански у обе тезе се бавећи античком реториком. Запослена на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду од 2004. године, прошавши сва настваничка звања. Аутор је и коаутор преко 50 чланака у домаћим и иностраним научним часописима и зборницима, као што су Зборник Матице српске за језик и књижевност, ИстраживањаÁgora. Estudos Clássicos em Debate, Antiquity and the Modern World, Istraživanja, Byzantinische Forschungen, Études Balkaniques, Empires and Peninsulas. Southeastern Europe between Carlowitz and the Peace of Adrianople, 1699-1829 (Society, War, Transition), Power and Influence in Southeastern Europe, 16th–19th centuries, Citizenship in Historical Perspective, Power and Culture: Hegemony, Interaction and Dissent, Popular Entertainment Studies, и др. у којима се бави проучавањем антике, античке реторике, митологије, религије, језичким проблемима, драмом, рецепцијом антике у савременој култури и сл. Коаутор је са Горданом Маричићем монографије Андокид, беседник који је једном погрешио (2013) и аутор универзитетског уџбеника старогрчког језика ΚΛΕΙΩ ΕΝ ΤΗ ΑΓΟΡΑ. Πомало преводим и бавим се савременом грчком књижевношћу. Учествовала је у више националних и једном међународном пројекту (Војводина у контексту Европске историје, Антички лексикон и рецепција антике код Срба, Извори за историју и културу Војводине, CLIOHRES.net: Creating Links and Innovative Overviews for a New History Research Agenda for the Citizens of a Growing Europe). Поред класичних језика, активно се користи савременим грчким и енглеским, а мање немачким језиком.

Библиографија (пдф)

 

 

Врх стране