Милица Шијаковић

Милица Шијаковић, сарадник у настави

Контакт
Кабинет: 212
Е-адреса: milica.sijakovic@ff.uns.ac.rs

Биографија

  • 2023. године – избор у звање – сарадник за ужу научну област Германистика
  • 2022. године – Упис – Мастер академске студије Немачки језик и књижевност
  • 2022. године – Диплома, Филозофски факултет, Нови Сад, Област: Филолошке науке (Германистика)

Наставни рад
Синтакса немачког језика 1
Увод у германистичку лингвистику
Немачки језик А2
Немачки језик Б1

Област интересовања и истраживања
Методика и дидактика немачког језика као страног
Синтакса немачког језика

Врх стране