Ива Симурдић

Ива Симурдић, доцент

Контакт
Кабинет: 219
Е-адреса: iva.simurdic@ff.uns.ac.rs

Биографија
2017. године – избор у звање – асистент, Филозофски факултет, Нови Сад, Област: Филолошке науке (Германистика)
2015. године – Мастер диплома, Филозофски факултет, Нови Сад, Област: Филолошке науке (Германистика)
2013. године – Диплома, Филозофски факултет, Нови Сад, Област: Филолошке науке (Германистика)

Наставни рад
Немачка књижевност средњег и раног новог века
Немачка класична књижевност
Немачка књижевност 19. века
Бертолт Брехт
Немачка књижевност после 1945.

Научно-истраживачки рад
немачка књижевност 20. века
немачка дечја књижевност
компаративна истраживања
интермедијална истраживања

Библиографија
- Iva Simurdić: „Potraga za izgubljenim smehom: Putovanje i susret sa nepoznatim kulturama u romanu Tim Talir ili Prodati smeh Džejmsa Krisa“ U: Laura Spǎriosu; Ivana Ivanić; Violeta Petković (ur), Interkult 2017: Selected papers from the Third International Conference Interculturalism in Education. Volume 2. Novi Sad: Pedagogical Insitute of Vojvodina; Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, 211-227.
- Iva Simurdić; Žolt Papišta: „Od kognicije do ilustracije: Pojmovna integracija u slikovnici Vila sreće Kornelije Funke“. U: Detinjstvo, 2017, 43 (4), 29-40.
- Iva Simurdić: „Prikazivanje ljubavi u medijima za decu: Krabat Otfrida Projslera i Čarobnjakov šegrt Karela Zemana“. U: Detinjstvo, 2017, 43 (2), str. 120-130.  ISSN 0350 – 5286
- Iva Simurdić: „Text-Image Interaction in Illustrated Editions of Theodor Storm’s Der Kleine Häwelmann“. U: Snežana Gundurić; Biljana Radić-Bojanić (ur): Jezici i kulture u vremenu i prostoru 6: Tematski zbornik. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2017, str. 551-560. ISBN: 978-86-6065-432-0
- Iva Simurdić:  „Prevođenje jezičkih varijeteta u dečjoj književnosti: Tim Talir ili Prodati smeh Džejmsa Krisa.“. U: Filolog, 2016, 14, str. 150-166. ISSN 1986-5864
- Iva Simurdić: „Strah, ljubav i tuga u Krabatu Otfrida Projslera i Čarobnjakovom šegrtu Karela Zemana“. U: Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 2016, 6, str. 349-363. ISSN: 2217-8546
- Iva Simurdić: „Kontrastiver Vergleich von Anthroponymen aus E.T.A. Hoffmans Nussknacker und Mausekönig auf Deutsch, Serbisch und Kroatisch“. U: Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 2015, 5, str. 93-103. ISSN: 2217-8546
 

Врх стране