Александар Николић

Александар Николић, асистент

Контакт
Кабинет: 212
Е-адреса: aleksandar.nikolic@ff.uns.ac.rs

Биографија

  • 2013-2017: Основне академске студије на Одсеку за Германистику, Универзитет у Новом Саду.
  • 2017-2019: Мастер академске студије на Одсеку за Германистику, Универзитет у Новом Саду.
  • 2018: Избор у звање: сарадник у настави за ужу научну област германистика, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду.
  • 2019: Избор у звање: асистент за ужу научну област германистика, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду.

Пројекти

Преводи

  • Пешка, К. (2018). Гегавац. Превели с немачког: Данка Бајковић, Сузана Цвијетиновић, Паул Грубер, Кристиан Мирослав Кабас, Надежда Милићевић, Ана Митревски, Тамара Морача, Александар Николић, Тина Новаковић, Љубиша Петровић, Јована Ранђеловић, Росана Станојевић и Мирјана Зарифовић Грковић. Нови Сад: Нојзац.

Наставни рад
Фонетика и фонологија немачког језика
Немачки језик – Морфологија 1
Немачки језик – Морфологија 2
Немачки језик – Контрастивна лингвистика 1
Немачки језик – Контрастивна лингвистика 2

Научно-истраживачки рад
Морфологија немачког језика
Лексикологија немачког језика
Фразеологија немачког језика
Транслатологија
Контрастивна лингвистика

  Библиографија (избор)

  • Nikolić, A. (2020). Semantische Beschreibung der deutschen Modalpartikeln „ja“ und „doch“ und ihrer serbischen Äquivalente. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad. XLV-2, 15 – 28.
  • Nikolić, A. (2020). Kontrastive Analyse deutscher Phraseologismen im semantischen Feld REDEN und SCHWEIGEN. Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 10, 59 – 71.
  • Nikolić, A. (2020). Die deutsche Sprache im Dienste der lokalen Unkultur. (Ne)popularna (ne)kultura, Zbornik radova sa VI Karlovačkih dana slobodne misli (CEZASM), Sremski Karlovci. 55 – 68.
Врх стране