Жељко Калуђеровић

Жељко Калуђеровић, редовни професор

Контакт
Кабинет: 252
Број телефона: +381 21 485 3860
Е-адреса: zeljko.kaludjerovic@ff.uns.ac.rs

Биографија

Жељко Калуђеровић (1964, Врбас), објавио је око сто шездесет научних радова у научним и филозофским часописима у четрнаест држава у Европи, Азији и Северној Америци. Учествовао је на шездесет пет међународних симпозијума и једном светском конгресу. Аутор је следећих књига: Аристотел и предсократовци (КриМел, Н. Сад 2004), Хеленско поимање правде (ИК З. Стојановића, С. Карловци-Н. Сад 2010), Пресократско разумевање правде (ИК З. Стојановића, С. Карловци-Н. Сад 2013), Филозофски триптих (Библиотека АРХЕ, Филозофски факултет, Н. Сад 2014), Dike i dikaiosyne (Магнаскен, Скопје, Северна Македонија, 2015), Рана грчка филозофија (Хијатус, Зеница, Босна и Херцеговина, 2017), Стагиранин (ИК З. Стојановића, С. Карловци-Н. Сад 2018) и Биоетички калеидоскоп (Пергамена, Знан. цент. изврс. за интегративну биоетику, Загреб, Хрватска, 2021). Координатор је Центра за биоетику. Члан је више стручних удружења, уређивачких одбора часописа и зборника, организационих, научних и програмских одбора различитих међународних конференција и симпозијума. Учествовао је или учествује на осам научних пројеката у земљи и иностранству. Од 2022. године почасни је доктор наука (Doctor Honoris Causa) Одсека за филозофију Филозофског факултета Националног и каподистријског универзитета у Атини (Република Грчка).

Наставни рад

Рана хеленска филозофија
Платон и Академија
Аристотел и Ликеј
Хеленистичко-римска филозофија
Биоетика
Етика
Новинарска етика
Студијско истраживачки рад
Античка филозофија

Научно-истраживачки рад
Античка филозофија, Историја филозофије, Практичка филозофија

Библиографија (избор)

· «Ο Δάσκαλος Αυτών που Γνωρίζουν – Και Όσων Αγνοούν», u: ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΛΟΓΟΙ, ΤΟΜΟΣ 38ος, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2020-2022, Β΄ ΜΕΡΟΣ, ΑΝΑΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ - 39 -, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΑΘΙΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 2023, str. 288-301.
· "Empedocles on Ensouled Beings", u: Conatus - Journal of Philosophy, Volume 8, Issue 1, Athens, Hellenic Republic, 2023, str. 167-183.
· „Dike – sleđenje ethosa i nomosa”, u: Živa baština, Vol. VII, br. 25, Mostar, Bosna i Hercegovina, 2021, str. 72-81.
· "Bioethical Consideration of the Status of Animals", u: MEDICUS Journal of the Faculty of Medical Technical Sciences, No 4, Tirana, Albania, 2021, str. 154-168.
· "Science and Ethics in Times of Crisis", u: Medicine and Ethics in Times of Corona, M. Woesler, H.-M. Sass (Eds.), LIT Verlag, Münster, Germany, 2020, str. 151-160.
· „Pretsokratovskoto razbiranje na čovekotˮ, u: Zbornik Testimonia philosophica vo čest na prof. d-r Vera Georgieva po povod 70 godini od raѓanjeto, glaven i odgovoren urednik Jasmina Popovska, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“, Filozofski fakultet – Skopje, Institut za filozofija, Skopje, Severna Makedonija, 2020, str. 47-60.
· „Stagiraninovo određenje mudrosti”, u: ARHE, god. XIV, br. 27, Novi Sad, Srbija, 2017, str. 101-117.
· „Filozofski osnov Parmenidovog stiha”, u: Filozofska istraživanja, 147, god. 37, sv. 3, Zagreb, Hrvatska, 2017, str. 597-613.
· "Experimental investigation of corn cob pyrolysis", u: Journal of Renewable and Sustainable Energy, Volume 8, Issue 6, New York, The United States of America, 2016, str. 063102-1-063102-9.
· "Ethics of (Palliative) Care and the Question of Euthanasia", u: Health, Culture and the Human Body, I. Ilkıliç, H. Ertin, R. Brömer, H. Zeeb (Eds.), Betim Center Press, Istanbul, Turkey, 2014, str. 603-615.

Комплетна библиографија (пдф)

 

 

Врх стране