Мина Ђикановић

Мина Ђикановић, доцент

Контакт
Кабинет  251
Број телефона 021/459-279
Е-адреса: mina.djikanovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
◦ 2016. године – Избор у звање: доцент, Филозофски факултет у Новом Саду
◦ 2016. године – Докторска диплома, Филозофски факултет у Новом Саду (Област: Филозофија, наслов тезе: „Појам слободе у филозофији немачког идеализма“)
◦ 2009. године – Избор у звање: асистент, Филозофски факултет у Новом Саду
◦ 2008. године – Мастер диплома, Филозофски факултет у Новом Саду (Област: Филозофија, наслов рада: „Проблем учења врлине у Платоновом Протагори“)
◦ 2007. године – Избор у звање: сарадник у настави, Филозофски факултет у Новом Саду
◦ 2007. године – Диплома, Филозофски факултет у Новом Саду (Област: Филозофија, наслов рада: „Хегелова филозофија објективног духа или воља као слободна интелигенција“)

Наставни рад
Етика 1
Етика 2
Филозофија права
Филозофија економије
Биоетика и медији

Научно-истраживачки рад
Етика
Филозофија политике
Филозофија права
Филозофија економије
Филозофија немачког идеализма
Биоетика

Библиографија (избор)
- „Ekspresionizam. Temelj jednog estetičkog spora“, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 2008.
- „Dijalektika učenja vrline u Platonovom Protagori“, ARHE 10/200, Novi Sad
- „Značaj protestantizma za razvoj modernog obrazovanja“, Tradicija nastave filozofije IV, Novi Sad, 2010.
- „Pojam savesti u  Bitku i vremenu“, ARHE 13/2010, Novi Sad
- „Hegelovo shvatanje istorije filozofije“, ARHE 14/2010, Novi Sad.
- „Istina teorije i prakse. Hegelov pojam slobodnog duha“, Konteksti 1, Novi Sad, 2014.
- „Human-rightism: rousseauovsko ili antirousseauovsko nasljeđe?“, Filozofska istraživanja, Zagreb, 2014.
- „Sloboda kao osnovno načelo“, ARHE 25/2016.
- „Legalitet i legitimitet. Problem utemeljenja filozofije prava“, ARHE 28/2017.
- „Bitak-prostor-duša: Hegelova tematizacija prosora kao apstraktne općenitosti“, Filozofska istraživanja, Zagreb, 2018.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране