Марица Рајковић

Марица Рајковић, доцент

Контакт
Кабинет 251
Број телефона: 021/459-279
Е-адреса: marica.rajkovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
◦ 2007. године - Диплома, Филозофски факултет, Нови Сад, Област: Филозофија, наслов рада „Појмовни пар могућност и стварност у Аристотеловој и Хегеловој филозофији“
◦ 2008. године – Избор у звање – сарадник у настави, Филозофски факултет, Нови Сад, Предмети: Естетика, Филозофија уметности, Филозофија технике, Филозофија културе
◦ 2009. године – Диплома - мастер, Филозофски факултет, Нови Сад, Област: Филозофија, наслов рада: „Хегелова теза о крају уметности"
◦ 2009. године – Избор у звање - асистент, Филозофски факултет, Нови Сад, Предмети: Естетика, Филозофија уметности, Филозофија технике, Филозофија културе
◦ 2016. године – Докторат, Филозофски факултет, Нови Сад, Област: Немачки класични идеализам, Естетика, Поиетичка филозофија, Наслов рада: „Естетика у филозофији немачког идеализма”
◦ 2016. године – Избор у звање – доцент, Филозофски факултет, Нови Сад, Предмети: Естетика, Филозофија уметности, Филозофија технике, Филозофија културе
◦ учесник на пројекту „Настава филозофије у српским гимназијама Војводине у међуратном периоду” (179007 ).

Наставни рад
◦ Естетика
◦ Филозофија уметности
◦ Филозофија технике
◦ Филозофија културе 

Научно-истраживачки рад
◦ Естетика
◦ Филозофија немачког идеализма
◦ Филозофија уметности
◦ Филозофија културе  
◦ Филозофија технике
◦ Поиетичка филозофија

Скупови:
◦Учешће на домаћем скупу Естетика и образовање, у организацији Естетичког друштва Србије, одржаном у Београду 8.-9.12. 2010., са излагањем на тему „Крај уметности као почетак естетике“, објављеним у зборнику: Естетика и образовање, 2011.
◦Учешће на домаћем скупу Проблем креативности, у организацији Естетичког друштва Србије, одржаном у Београду 22.-23.11. 2011., са излагањем на тему „Креативност и мимезис”, објављеним у зборнику: Проблем креативности, 2012.
◦Учешће на домаћем скупу Проблем укуса у организацији Естетичког друштва Србије, одржаном у Београду 28.-29.11. 2012., са излагањем на тему „ „De gustibus est disputandum”, objavljenim u zborniku:  Problem ukusa, 2013.
◦Учешће на међународној интердисциплинарној конференцији младих научника „Контексти“, у организацији Филозофског факултета у Новом Саду, одржаном 01.12.2012. године у Новом Саду, са излагањем „Игра као филозофски проблем“, одштампаном у изводу (The First International Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities, Context. Programme and Book of Abstracts), 2012.
◦Учешће на домаћем скупу „Криза уметности и нове уметничке праксе“, у организацији Естетичког друштва Србије, одржаном у Београду 13.-14.12. 2013., са излагањем на тему „Уметност и дух времена“, објављеним у зборнику Криза уметности и нове уметничке праксе, 2014.
◦Учешће на домаћем скупу „Естетско и стварно”, у организацији Естетичког друштва Србије, одржаном у Београду 17.-18.05.2018., са излагањем на тему „ Уметност и стварност савремене епохе: Бењамин, Делез и Рансијер “, објављеним у зборнику Естетско и стварно, 2018.
◦Учешће на X међународном интердисциплинарном симпозијуму Сусрет култура на Филозофском факултету у Новом Саду, 30.11.2018., са излагањем на тему: „Мода и Зеитгеист: оглед из филозофије културе", 2018.
◦Учешће на на међународном скупу Филозофија и стваралаштво у организацији Хрватског филозофског друштва и Учитељског факултета Свеучилишта у Загребу, 13.-15.12. 2018., са излагањем на тему: „Проблем стваралаштва као централни проблем филозофије савременог доба”, 2018.

 Библиографија (избор)
1) „Pojmovi morala i herojstva u Ničeovoj filozofiji”, Arhe, br. 15, Novi Sad, 2011.
2) „Epistemološki anarhizam i demistifikacija nauke”, Arhe, br. 17, Novi Sad, 2012.
3) „Sport između kulture i civilizacije: stanovište Osvalda Špenglera”, Teme, TM g. XXXVII, br. 2, Niš, 2013.
4) „De gustibus est disputandum”, u: Problem ukusa, Estetičko društvo Srbije, Beograd, 2013.
5) „Zoon technikon”, Arhe, br. 20, Novi Sad, 2013.
6) „Igra kao filozofski problem”, Konteksti, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2013.
7) „Hegel’s View on Fichte’s Aesthetical Conception“, u: Revista Eletrônica de Estudo Heglianos, ISSN 1980-8372, Vol. 14, n. 24, Brasil, 2017.
8) „Umetnost i stvarnost savremene epohe: Benjamin, Delez i Ransijer”;, u: Estetsko i stvarno, zbornik Estetičkog društva Srbije, Beograd, 2018.
9) „Uticaj Hegelove filozofije umetnosti na razvoj savremene estetike“ u: Arhe, br. 30, Novi Sad, 2018.
10) „Moda i Zeitgeist: ogled iz filozofije kulture”, u: Susret kultura, Novi Sad, 2018. (u štampi).

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране