Дамир Смиљанић

Дамир Смиљанић, редовни професор

Контакт
Кабинет: 269
Број телефона: 021/485-3914
Е-адреса: dr_smiljanic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Школовање
1991–1998: Основне и магистарске студије на Филозофском факултету Фридрих-Александер Универзитета Ерланген-Нирнберг (Немачка), комбинација предмета: Филозофија/Театрологија и наука о медијима/Социологија
1998–2005: Докторске студије на Филозофском факултету Фридрих-Александер Универзитета Ерланген-Нирнберг (Немачка), студијски програм: Филозофија

Професионално искуство и напредовање
2007–2012: Доцент на Одсеку за филозофију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област: Филозофске науке
2012–2017: Ванредни професор на Одсеку за филозофију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област: Филозофске науке
Од 21.03.2017: Редовни професор на Одсеку за филозофију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област: Филозофске науке

Награде
- Април 2005: Добитник 1. награде на есеј конкурсу града Офенбаха на Мајни „Идеја избављења код Филипа Мајнлендера и њен значај за садашњицу“ („Der Gedanke der Erlösung bei Philipp Mainländer und seine Bedeutung für die Gegenwart“)
- Март 2019: Добитник награде Друштва књижевника Војводине за најбољу књигу за 2018. годину (књига: Атмосфера смрти. Студија из синестетике)

Чланство у удружењима
Интернационално Филип Мајнлендер друштво (Internationale Philipp Mainländer-Gesellschaft e. V.)
Шопенхауер друштво (Schopenhauer-Gesellschaft e. V.)
Друштво за Нову феноменологију (GNP – Gesellschaft für Neue Phänomenologie e. V.)
Хрватско филозофско друштво
Српско филозофско друштво
Друштво књижевника Војводине

Уредништво
Од 2016. коуредник Годишњака Филозофског факултета у Новом Саду

Наставни рад
Основне студије
Теорија сазнања
Општа методологија
Епистемологија медија
Филозофија језика
Филозофија духа
Филозофија медија (Психологија, Журналистика)

Мастерске студије
Филозофска методологија
Епистемологија визуелне културе (Културологија)

Докторске студије
Филозофска методологија
Филозофија духа
Филозофија језика (Интердисциплинарне докторске студије у пољу друштвено-хуманистичких наука, Језик и књижевност)

Научно-истраживачки рад
Области интересовања
Филозофска методологија
Метафилозофија
Теорија сазнања
Нова феноменологија
Филозофија медија
Филозофија језика
Филозофија духа
Историја филозофије

Библиографија (избор)
Књиге

- Philosophische Positionalität im Lichte des Perspektivismus. Ein metaphilosophi­scher Versuch, Tectum, Marburg 2006, 404 str.
- Sinestetika. Skica patičke teorije saznanja, Adresa, Novi Sad 2011, 291 str.
- Iritacije. Sinestetički ogledi, Adresa, Novi Sad 2014, 225 str.
- Aporetika. Nacrt filozofske metodologije, Akademska knjiga, Novi Sad 2016, 212 str.
- Atmosfera smrti. Studija iz sinestetike, Adresa, Novi Sad 2018, 199 str.
- Biće od trske. Antropologija u sinestetičkom pogledu, Adresa, Novi Sad 2020, 159 str.

Зборници (као приређивач)
- Das desillusionierte Bewusstsein. Eduard von Hartmanns Philosophie des Unbewussten im Spiegel ihrer Rezeption und Kritik, Königshausen & Neumann, Würzburg 2020, 173 str.
- Gotteshinterfragungen. Philosophische Beiträge zur Religionskritik, Alibri Verlag, Aschaffenburg 2020, 302 str.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране