О одсеку

О одсеку
Студијска група за филозофију и социологију започиње са радом школске 1988/89. године. Од школске 1996/97. студијска група дели се на две посебне студијске групе: Филозофију и Социологију. Одсек за филозофију 1995. године покреће постдипломске студије филозофије општег карактера под насловом Филозофија. У реформском процесу, студије према начелима Болоњске декларације, на Одсеку за филозофију започеле су у школској 2006/2007. години.

Одсек организује редовна гостовања реномираних европских филозофа, као и две редовне годишње конференције. Студентска конференција посвећена је студентима основних и постдипломских студија из целокупне Југоисточне Европе (Summa Studiorum Philosophiae). Наставничка конференција окупља средњошколске и гимназијске наставнике филозофије из целе Републике Србије с намером да успостави трајан дијалог о могућностима унапређивања наставе филозофије, као и ради што бољег промовисања филозофских дисциплина међу савременим генерацијама гимназијалаца и средњошколаца.

Студије и студенти
Концепција основних студија почива на темељном упознавању са најзначајнијом традицијом филозофског мишљења и њеном актуелизацијом у савременим условима. Историјски посматрано, Одсек настоји да оствари продуктиван спој класичног и савременог, настојећи у медију мишљења да обједини древну баштину и актуелне проблеме. Уместо схватања филозофије као арене супротстављених мишљења, Одсек систематски истражује генеалогију људског духа у његовом историјском, идејном и дисциплинарном развоју. Основна предност студирања филозофије је мисаоно сазревање које оспособљава за изузетно широк дијапазон послова. Отуда не чуди да наши студенти, поред стандардних позива везаних за наставу филозофије, заузимају позиције од позоришних критичара, песника и стенд-ап комичара, преко управника библиотека, музејских кустоса до менаџера у интернет технологијама.  Сваки студент током студија ужива слободу у разноликом избору теоријских приоритета, а задатак запослених на Одсеку да помогну да се тај избор оствари у зрелу, еманциповану и одговорну личност.

Мастер студије
Нагласак мастер студија на Одсеку за филозофију је специјализација теоријских интереса који су артикулисани током основних студија. Основне студије студентима пружају ширину у филозофском образовању, дипломске студије тој ширини додају дубински захват. Самим тим, могућност избора је још већа него на основним студијама. Поред два обавезна, понуђени су блокови курсева у којима од три понуђена студенти у складу са својим академским приоритетима бирају један. На тај начин се одабрана филозофска оријентација у сазнајном смислу методолошки и системски заокружује.

Докторске студије
Поред стицања знања по водећим научним и академским стандардима, највиши ниво студија има за циљ да обучи докторанде да пишу и објављују научне радове. На овом нивоу студија се одвија прелаз из онога ко усваја и стиче сазнања у онога ко властита сазнања чини јавним и дели их са другима. Једнак нагласак дат је објављивању научних радова и теоријској припреми докторске дисертације. Реч је о јединственом послу у два вида. Спој теорије и праксе, обједињавање истраживачког и систематског духа представљају основне програмске и организацијске водиље докторских студија на Одсеку за филозофију.

Научно-истраживачки рад
Пројекти и слично
Одсек посвећено негује систематски научно-истраживачки рад на научним пројектима који су подржавани од стране републичког Министарства за науку и технологију. До сада је на Одсеку за филозофију реализовано неколико петогодишњих циклуса научно-истраживачких пројекта ("Марксизам и савремена филозофија", "Проблеми савремене филозофије" и "Трансформације филозофије и модерно друштво"). Посебно значајни резултати остварени су на пројекту Традиција наставе филозофије у српским гимназијама у Војводини. Поред рада на пројектима, наставници Одсека су почевши од 2004. покренули часопис Архе, који је у међувремену стекао статус једног од реномиранијих стручних часописа у региону. Истраживања објављена у часопису увек су тематски одређена, с циљем да часопис представи не само поједина истраживања наставника Одсека, него и укупну филозофску оријентацију која се остварује на настави. Јединство наставе и истраживања представља уређивачку нит водиљу едиције Пропаидеиа која је посвећена искључиво објављивању научних резултата с пројеката везаних за традицију наставе филозофије. Поред рада на филозофској периодици, Одсек објављује и монографска дела својих наставника и сарадника.

Mеђународна сарадња
Одсек за филозофију активно учествује у два програма размене студената и наставника: Еразмус+ и ЦЕЕПУС. У оквиру Еразмус+ програма размена студената је остварена са универзитетима у Атини, Пизи, Загребу, Поатјеу, Хајделбергу, Гронингену, Ници и Болоњи; размена наставника остварена је са универзитетима у Атини, Загребу и Порту. Одсек је потписао посебан меморандум о сарадњи са универзитетом у Атини.

Од школске 2016/17. године Одсек учествује у раду ЦЕЕПУС мреже „Филозофија и интердисциплинарност”, у оквиру које тренутно сарађује око 20 институција из Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине, Бугарске, Аустрије, Северне Македоније и Пољске. Наставници и сарадници Одсека до сада су гостовали као предавачи у Прагу, Скопљу, Загребу, Сплиту, Осијеку, Грацу, Варшави и Љубљани, док су студенти Одсека мобилност остварили са скоро свим институцијама у мрежи. Наша мрежа је тренутно рангирана у првих 20. од 100 активних ЦЕЕПУС мрежа.

Сваке године Одсек угости бар троје професора из партнерских институција путем ЦЕЕПУС, односно бар двоје преко Еразмус+ програма размене.

Библиотека
Одсек за филозофију посебно је поносан на своју семинарску библиотеку. Семинарска библиотека Одсека за филозофију поседује специјализоване фондове књига, периодике и друге грађе, који се формирају у зависности од потреба наставног и научноистраживачког рада на одсеку. Целокупни наставни план и програм Одсека за филозофију покривен је одговарајућем уџбеничком, монографском и часописном грађом. Нашим студентима на располагању је литература потребна на свим нивоима студија, укључујући и импресиван књижни фонд на светским језицима.

Публикације и библиотечко-информационе услуге семинарске библиотеке користе студенти, наставници и сарадници одсека, односно Факултета, као и научни радници из других средина. Семинарска библиотека Одсека за филозофију располаже са око 1700 књига, а у њој је смештен и Легат Абела Дешија (Суботица) са око 900 наслова.

Врх стране