Ивана Ђурић-Пауновић

Ивана Ђурић Пауновић, редовни професор

Контакт
Кабинет 226
Број телефона 021/459483
Е-адреса ivana.djuric.paunovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
- 2008 Филолошки факултет Универзитета у Београду – Доктор књижевних наука
- 1998 Филолошки факултет Универзитета у Београду – Магистар књижевних наука
- 1988-1992 Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду – Професор енглеског језика и књижевности
- 1993 – асистент-приправник на Катедри за енглески језик и књижевност Филозофског факултета; 1997 – асистент ; 2008 – доцент; 2014 – ванредни професор на Одсеку за енглески језик и књижевност; 2019 – редовни професор на Одсеку за енглески језик и књижевност.
- Координатор програма на Мастер студијама на Одсеку за англистику у више наврата (2004-2016), координатор CEEPUS мреже Inter-Americas (2012-2015), заменик Шефа Одсека (2015-2018); Шеф Одсека (2018-).
- Члан Организационог одбора међународне англистичке конференције ЕЛАЛТ од 2011; члан Савета за издавачку делатност Филозофског факултета (2016-); члан Комисије за доделу награде најбољем младом истраживачу Филозофског факултета (2017-).
- Награде за достигнућа у књижевном превођењу: “Милош Ђурић” (1997) и “Гордана Б. Тодоровић” (2001) које додељује  Удружење књижевних преводилаца Србије; награда за превод године Друштва књижевника Војводине 200.
- Уредник едиције “Српска проза у преводу” у којој је објављено тридесет дела савремене српске књижевности у преводу на енглески, издавачке куће Геопоетика и Министарства културе Републике Србије, која је 2018. добила награду London Book Fair Excellence Award.

Наставни рад
ОАС (2015-)
Амерички роман 20. века
Постмодерни амерички роман
Енглеска књижевност 4
Стратегије превођења књижевног текста
Енглеска књижевност 3

МАС
Готски жанр у енглеској књижевности

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Слике Америке у постмодерном америчком роману: Пинчон, Остер, Де Лило

Научно-истраживачки рад
Домен рада обухвата следеће области: савремена америчка књижевност, постмодернизам, студије старења и старости (Age Studies), књижевно превођење, популарна култура, студије маскулинитета, савремена британска књижевност, English as a Medium of Instruction.

Библиографија (избор)

(2019) Đurić Paunović, I., Gordić Petković, V. Književnost s praga veka: Ogledi (i) iz anglofone književnosti. Novi Sad: Filozofski fakultet.

(2014) Čudnoliki svet: Američki hronotopi Pola Ostera. Beograd: Geopoetika izdavaštvo. 248. str. ISBN 978-86-6145-147-8 UDK 821.111(73).09 Oster P.

 (2018) ”Rađanje pobune iz duha popularne muzike: muzičke reference u romanu  Lovac u raži”, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu XLIII-2, str. 29-39.

(2019) “Narativi o starosti u vremenu tranzicije”. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini. Univerzitet u Prištini – Filozofski fakultet Kosovska Mitrovica. vol. 49, br. 2, str. 87-102 (s K. Stevanović)

(2019) Đurić Paunović, I., Burgund, N. ”The Body in Writing" Jezik, književnost, teorija - Language, Literature, Theory: tematski zbornik radova. Niš: Filozofski fakultet, 565-574. UDC Udk 821.111 (73). 09-31 Auster P. 821.163.41.09-31 Valjarević S. ISBN 978-86-7379-495-2

(2007) E. A. Po: F/SF, Novi Sad: Solaris, 123 str. ISBN 978-86-7560-056-5

(2013) Vladislava Gordić Petković, Ivana Đurić Paunović, „Hudič in vampir v kultunem spominu: fantastično in identiteta v sodobnem srbskem romanu“, Slavistična revija, Slavistično Društvo Slovenije, vol. 61, br. 2, str. 413-421. ISSN: 0350-6894, UDK): 811.16+821.16.09(05)

(2019) Đurić Paunović Ivana, Gordić Petković, Vladislava, “Rodne predstave i narativne perspektive: kriza odrastanja kao tematski i metodološki izazov u nastavi književnosti za decu i omladinu”, plenarno izlaganje na  6. nacionalnom skupu sa međunarodnim učešćem Književnost za decu u nauci i nastavi, Pedagoški fakultet, Jagodina, 9. V 2019.

(2018) ”Translation as a Means of Literary Criticism: Couples in Serbian”, plenarno izlaganje na Petom skupu The John Updike Society, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 1-5. Маја. (sa Z. Paunovićem).

(2017) "Awareness of the Illusion: Representations of Old Age in Short Stories in Serbian" 3rd ENAS Conference/1st Joint ENAS & NANAS Conference / 9th International Symposium on Cultural Gerontology, Aging Graz 2017 Cultural Narratives, Processes & Strategies in Representation of Age and Aging, University of Graz, Austria, April 30, 2017. p.180 (s K. Stevanović)

 

Врх стране