Диана Продановић-Станкић

Диана Продановић Станкић, ванредни професор

Контакт
Кабинет: 243
Број телефона: 021/485-3852
Е-адреса: diana.prodanovic.stankic@ff.uns.ac.rs

Биографија
1998. Диплома Филозофског факултета – професор енглеског језика и књижевности
1999-2008. Звање лектора за енглески језик, Одсек за енглески језик и књижевност, Филозофски факултет у Новом Саду
2007. Диплома магистра лингвистичких наука –  Наслов тезе: Матафора у пословицама с називима домаћих животиња у енглеском и српском језику: когнитивнолингвистички приступ
2008 - 2013. Звање наставника језичких вештина, Одсек за енглески језик и књижевност, Филозофски факултет у Новом Саду
2013. Диплома доктора лингвистичких наука – Наслов тезе: Језички и вањезички аспекти вербалног хумора у енглеском и српском језику на примеру филмских и телевизијских дијалога: когнитивнолингвистички приступ
2014. Избор у звање доцента за предмет Енглески језик, Одсек за англистику, Филозофски факултет у Новом Саду
2019. Избор у звање ванредног професора за предмет Енглески језик, Одсек за англистику, Филозофски факултет у Новом Саду

Наставни рад
108ЕЈЕЈ014 Енглески језик 3
208ЕЈЕЈ021 Енглески језик 4
315ЕЈЕЈ16 Обједињене језичке вештине 3
515ЕЈЕЈ24 Обједињене језичке вештине 4
915ЕМ031 Културолошка лингвистика
1515КСАП09 Превођење пословних и правних текстова 2 – енглески, немачки и француски
715ЕМ001 Техника научног рада
15ЕМ027 Студијско истраживачки рад

Научно-истраживачки рад

 • енглески језик
 • когнитивна лингвистика
 • културолошка лингвистика
 • теорија превођења

Библиографија (избор)
монографије

 1. (2016). Prodanović Stankić, D. Verbalni humor u engleskom i srpskom jeziku. Filozofski fakultet, Novi Sad. ISBN 978-86-6065-353-8. http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2016/978-86-6065-353-8
 2. (2015). Izgarjan, A., Prodanović Stankić, D. Approaches to Metaphor: Cognitive, Translation and Literature Studies Perspective. Faculty of Philosophy, Novi Sad. ISBN 978-86-6065-327-9. http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2015/978-86-6065-327-9
 3. (2008). Prodanović Stankić, D. Životinje u poslovicama na engleskom i srpskom jeziku. Zadužbina Andrejević, Beograd. ISBN 978-86-7244-722-4  

одабрани радови                                 

 1. (2018). Prodanović Stankić, D., Izgarjan, A. „Kolumbo je fulao: Humor u romanu Louise Erdrich The Round House”. Kniževna smotra 189/3: 109-119
 2. (2018). Prodanović Stankić, D. “Peer feedback as a collaborative task used in improving writing skills: a case study”. Nastava i vaspitanje 3/2107: 515-526.
 3. (2017) Prodanović Stankić, D. Handling the text in translator education from the perspective of cognitive translatology: a case study”. Logos et Littera: Journal of Interdisciplinary approaches to Text 4/1: 59-73.
 4. (2017) Prodanović Stankić, D. “Cultural conceptualisations in humorous discourse in English and Serbian”. In: FarzadSharifian (ed.). Advances in Cultural Linguistics. Springer. 29-49.
 5. (2017). Prodanović Stankić, D. “Linguistic Approaches to the Study of Verbal Humour”. Czech and Slovak Linguistic Review 1/2016: 39-51.
 6. (2016) Prodanović Stankić, D. “Global and Culture Specific Elements in Humorous Discourse in English and Serbian: a case study”. In: Ivana Živančević Sekeruš, Biljana Šimunović Bešlin and Željko Milanović (eds.). Encounter of Cultures, Proceedings from the 8th International Interdisciplinary Symposium “Encounter of Cultures” held on the 1st and 2nd December at the Faculty of Philospohy in Novi Sad. Filozofski fakultet: Novi Sad: 253-265.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране