Борислава Ераковић

Борислава Ераковић, ванредни професор

Контакт
Kабинет: 243
Број телефона: 485-3852
E-адреса borislava.erakovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Образовање

2013    доктор филолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Дисертација: Компетенције преводилаца са енглеског језика (улога кооперативног и колаборативног облика наставе
2002    магистар лингвистичких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду.
Tеза:  Превођење урбаног супстандардног језичког варијетета на примерима романа Catcher in the Rye Џ.Д. Салинџера и On the Road Џека Керуака.
1994    професор енглеског језика и књижевности, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

Професионално кретање на Филозофском факултету, Универзитет у Новом Саду
2019 –           ванредни професор, област: Англистика
2014 –2019     доцент, област: Англистика
2011 – 2014    виши наставник језичких вештина, област: Енглески језик и лингвистика
2009 – 2011    наставник језичких вештина, област: Енглески језик и лингвистика
2008               предавач, област: Енглески језик и лингвистика
2002 – 2008    виши лектор, област: Савремени енглески језик
1995 – 2002    лектор, област: Савремени енглески језик

Наставни рад
15ЕЈЕЈ18 Превођење са енглеског језика на на матерњи језик 1
15ЕЈЕЈ25 Превођење са енглеског језика на на матерњи језик 2
15ЕЈЕЈ39 Превођење са енглеског језика на на матерњи језик 3
15ЕЈЕЈ52 Превођење са енглеског језика на на матерњи језик 4
15ЕЈЕЈ61 Превођење са енглеског језика на на матерњи језик 5
15ЕМ001 Техника научног рада
15ЕМ027 Студијско истраживачки рад
15ЕМ029 Теорије превођења
15КСАП02 Увод у студије превођења
15КСАП03 Превођење пословних и правних текстова 1 – енглески, немачки и француски
15КСАП03 Развој каријере и пословна етика
15КСАП13 Развој каријере и пословна етика - пракса

Научно-истраживачки рад
теорија, пракса и педагогија превођења и савремени енглески језик

Библиографија (избор)
Монографије и зборници

2018    Eraković, B. Kompetencije stručnih prevodilaca između teorije i prakse. Novi Sad: Filozofski fakultet. http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2018/978-86-6065-486-3.

2014  Eraković, B, Todorova, M. (eds.) Topics on Translator and Interpreter Training. Novi Sad: Faculty of Philosophy and International Association for Translation and Interpreting Studies. ISBN: 978-86-6065-299-9.

2002 Eraković, B. О превођењу урбаног америчког супстандарда. Покрајински секретаријат за науку и културу, Нови Сад. УДК 821.111(73)

Радови у часописима
Ераковић, Б. (2018). Елементи акултурације у превођењу вести из света са енглеског на српски. Наслеђе 39:117-132. ISSN1820-1768 = Наслеђе (Крагујевац)

Еraković, B. (2018). Serbian translation of Bill Bryson's Made in America: Source text equivalence as the defining criteria of translation. Facta Universitatis 16/2: 85-105. DOI: 10.22190/FULL1802107E.

Ераковић, Б, Лазовић, В. (2017). Предности и недостаци система за подршку учењу у конструктивистичком приступу настави превођења из перспективе студената: Мудл и Едмодо. Настава и васпитање. Vol. LXVI/2, 259-272. DOI: 10.5937/nasvas1702259E.

Еraković, B. (2017). To What Extent Do Student Expectations Influence the Application of a Collaborative Leaning Model?. Translationslehre und Bologna-Prozess: Unterwegs zwischen Einheit und Vielfalt / Translation/Interpreting Teaching and the Bologna Process: Pathways between Unity and Diversity, Susanne Hagemann, Julia Neu, Stephan Walter (eds). TransÜD 87. Berlin: Frank & Timme, 283-307. ISBN 978-3-7329-0311-5

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране