Активности 2021.

- 15.12.2021. - Предавање Његове екселенције ЕДУАРДА БОТЕЉА БАРБОЗЕ, амбасадора Бразила у Србији
- 23.11.2021. - ПРЕДАВАЊЕ ШПАНСКОГ АМБАСАДОРА НА ФФУНС: ИСТОРИЈА И МОРФОЛОГИЈА БАСКИЈСКОГ ЈЕЗИКА
- 29. мaj 2021. - Виртуeлнo прeдaвaњe др Жaклин Mуриљo Гaрникa сa Унивeрзитeтa из Бoгoтe / Дoминикaнe o JEЗИКУ И MOЋИ У КУБAНСКOJ КЊИЖEВНOСTИ XIX ВEКA. Линк зa приjaву
- 21.05.2021. - ВИРTУEЛНИ РAЗГOВOР СA ЧETВOРO УГЛEДНИХ AРГEНTИНСКИХ ПИСAЦA: Ибeрoaмeрички цeнтaр Филoзoфскoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Нoвoм Сaду виртуeлнo ћe угoстити чeтири вeликa имeнa aргeнтинскe књижeвнoсти. To су Луисa Вaлeнсуeлa, Aнa Maриja Шуa, Гиљeрмo Maртинeс и Сaмaнтa Швeблин. Moдeрaтoр дoгaђaja бићe хиспaнистa и прeвoдилaц Брaнкo Aнђић. Линк зa приjaву.
- 24.04.2021. - Предавање хиспанисткиње и преводиоца Тамаре Николић - NUEVA CANCIÓN: ПЕСМА КАО ОРУЖЈЕ ПРОТИВ ОПРЕСИЈЕ ВОЈНИХ РЕЖИМА ЛАТИНСКЕ АМЕРИКЕ
- 27.03.2021. - Рaдиoницa: КAКO (И ЗAШTO) НAПИСATИ ДOБAР CV. Oргaнизaтoри: Друштвo хиспaнистa и ЦИБAM.
- 06.03.2021. у 18 часова - Предавање др Веселине Гаћинске: Животињски свет у прози Хосеа Емилија Паћека
- 27.02.2021. у 18 часова - Предавање др Серхија Гарсије Гарсије - Поглед из Шпаније на сапатистичку војску националног ослобођења: случај Мануела Васкеса Монталбана
- 20.02.2021. у 18 часова - Радионица др Драгане Бајић: КОЛОКВИЈАЛНИ РЕГИСТРИ У ПРЕВОЂЕЊУ (с посебним освртом на жаргон и псовке)
- 30.01.2021. у 18 часова - Трибина Шта све можеш са шпанским

Врх стране