Дан матерњег језика – СРПСКИ ЈЕЗИК – електронска изложба (2017)

Поводом 21. фебруараДАНА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА, представљамо илустровани лист за младе с краја 19 века.

СРПЧЕ : илустровани лист за младу Српчад, излазио је у периоду од 1882. год. до 1886. год. Први уредни, издавач и власник био је Милош В. Поповић.

Часопис је био илустрован и имао је едукативну улогу . Излазио је сваког 15. у месецу и коштао је 2 динара.

У часопису су објављиване песме и приповетке, приче из природе, разни чланци и приче али и забава – ребуси, загонетке и слично. Задатак овог часописа је „да наше младе читаоце изобразимо у духу племенитости и пожртвовања за Српство, челичећи и негујући у њима родољубље прву врлину правих Српчића, тако да од њих створимо поносне и праве Србе.“

Током четири године излажења, часопис је мењао поднаслове : бр. 1(1883)  Илустровани лист за Српчад; бр. 1(1884/1885) Лист за Српчад; бр. 1 (1885/1886) Лист за децу.

Власници и издавачи часописа били су: бр. 1(1883) Милош В. Поповић; од бр. 1(1886) Јевта Јов. Медицијан. Уређивали су га Димитрије Јосић и Јован Миодраговић. Сарадници часописа били су : Војислав Илић, Бранислав Нушић, Љубомир Ненадовић, Милован Глишић, Драгиша Лапчевић, Мил. Р. Веснић, Андра Ј. Гавриловић, Ј. Д. Илић, Јаков М. Продановић, Милорад Ј. Митровић.

Часопис је престао да излази са бр. 4 ( децембар 1886), због смрти издавача.

СРПЧЕ : илустровани лист за малу Српчад / власник: неколико дечјих пријатеља ; одговорни уредник Милош В. Поповић. - Год. 1, бр. 1 (1. јануар 1882)-год. 6, бр. 4 (1. децембар 1886). - Београд : Милош В. Поповић, 1882-1886 (Београд : Штампарија код "Св. Саве"). - Илустр. ; 26 cm.

C K2 3680
God. 1 (1882) br. 1-10
COBISS.SR-ID 22316044                                          

приредила Виолета Ракић

Врх стране