Дан матерњег језика (2019)

ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ
21. фебруар 2019. године

Генерална скупштина Уједињених нација признала је Резолуцијом, а УНЕСКО је 1999. године прогласио 21. фебруар ДАНОМ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА. Дан матерњег језика обележава се од 2000. године. Матерњи језик део је културног идентитета народа, тачка препознавања, различитости, али и толеранције и разумевања. Република Србија је 2006. године ратификовала Европску повеЉу о регионалним и мањинским језицима. На основу ове ПовеЉе, мањинским језицима у Србији не прети опасност од изумирања, као што је то случај у неким другим деловима Европе и света. У Србији је регистровано више од 30 националних мањина (етничких група), а закони у области образовања посебну пажњу придају осигуравању квалитета образовања деце припадника мањинских група.

Библиотека Филозофског факултета је поводом обележавања Дана матерњег језика у централном делу Изложбеног простора приказала научне и студентске часописе на српском, мађарском, словачком, румунском и русинском језику, матерњим језицима на којима наши студенти студирају. Филозофски факултет у Новом Саду једина је установа у Србији на којој се на матерњем језику студирају мађарски, словачки, румунски и русински језик на сва три нивоа студија.

Овом приликом направили смо избор из богате издавачке делатности нашег Факултета. Првенствено желимо да прикажемо и  истакнемо значај следећих часописа.

Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду – најстарији часопис у издању Филозофског факултета (излази од 1956. године, до сада су објавЉена 43 годишта и 126 свезака)

Прилози проучавању језика (излази од 1965. године и до сада је објављено 48 бројева), лингвистички часопис у којем најбоЉи студенти објављују своје мастерске радове.

Hungarológiai Közlemények (Хунгаролошка саопштења) (излази од 1970. године и до сада је објављено 56 годишта)

Tanulmányok = Студије (излази од  1969. године и до сада су објављена 52 годишта)

Čar(b)ológ: slovenský študentský časopis literárnych prác z detskel literatúry, часопис студената словакистике који излази годишње од 2007. године.

Tinereţea  (раније позната као Tribuna tineretului), часопис младих Румуна у Војводини (излази од 1972. године, објављено је 47 годишта). Часопис се бави актуелним културним, уметничким и спортским дешавањима међу младим војвођанским Румунима. У овом часопису студенти Филозофског факултета објављују своје радове на матерњем језику.  

Русинистични стидиï = Ruthenian Studies (нови часопис који излази од 2017. године)

Галерија

Врх стране