Нит која нас повезује – дародавцима у част (2016)

Поводом Дана Филозофског факултета 1. децембра
приредили смо изложбу књига

Нит која нас повезује – дародавцима у част

коју организује
Библиотека Филозофског факултета

Изложбу су припремиле
Виолета Ракић и Татјана Малеташки

Четвртак, 1. децембар 2016. године у 11.45 сати
хол првог спрата Филозофског факултета

 

Изложба књига посвећена је дародавцима Библиотеке Филозофског факултета који су путем поклона или размене обогатили њене фондове. На овај начин Библиотека је увећала свој фонд, само у 2016. години, за око 2000 наслова монографских и серијских публикација и тиме повећала број информација усмерених корисницима.

Каталог изложбе, по први пут, рађен је у програму COBISS3 из сегмента Исписи. Каталог је подељн у два дела. Први део: Списак појединаца дародаваца и институција дародаваца. Други део: Библиографске јединице, сложене хронолошки у односу на датум инвентарисања (од 01. јануара 2016. године).

Изложба књига представља избор публикација пристиглих путем размене и поклона.

На овај начин желели смо, на Дан Факултета, да се захвалимо свима онима који су својим даровима обогатили наше фондове.

Списак дародаваца
Каталог изложбе
Галерија

Врх стране