Академику Павлу Ивићу у част (2009)

Поводом 1. децембра, Дана Филозофског факултета, приређена је Изложба књига „Академику Павлу Ивићу у част (1924-1999)”.

Академик Павле Ивић (Београд 1924–Београд 1999), лингвиста, слависта, универзитетски професор у Новом Саду и Београду, ученик Александра Белића, један је од најугледнијих слависта свога доба. Са академиком Милком Ивић обележио је другу половину XX века у развоју српске лингвистике. Био је члан САНУ и многих иностраних академија наука и научних друштава. Предавао је у већини важних славистичких центара света, краће или дуже, као гост. Руководио је важним пословима у раду Општесловенског и Европског лингвистичког атласа и многих других научних установа и организација. Био је главни уредник часописа Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Српски дијалектолошки зборник и Ономатолошки прилози. Бавио се историјом језика, дијалектологијом, фонологијом и планирањем језика.

У оквиру изложбе представљене су публикације Павла Ивића и литература о њему и његовом делу, из фондова Библиотеке Филозофског факултета.

Поводом изложбе израђен је каталог који садржи попис изложених публикација. Изложбу и каталог припремила је Наташа Белић, виши библиотекар у Семинарској библиотеци Одсека за српски језик и лингвистику.

Изложбу су отворили проф. др Љиљана Суботић, декан, проф. др Јасмина Грковић-Мејџор, шеф Одсека за српски језик и лингвистику, и проф. др Мато Пижурица, редовни професор на Одсеку за српски језик и лингвистику.

Говор проф. др Љиљане Суботић
Говор проф. др Јасмине Грковић-Мејџор
Каталог

Слике

 • /uploads/attachment/strana/913/sk_043.jpg
 • /uploads/attachment/strana/913/sk_044.jpg
 • /uploads/attachment/strana/913/sk_047.jpg
 • /uploads/attachment/strana/913/sk_048.jpg
 • /uploads/attachment/strana/913/sk_051.jpg
 • /uploads/attachment/strana/913/sk_050.jpg
 • /uploads/attachment/strana/913/sk_057.jpg
 • /uploads/attachment/strana/913/sk_059.jpg
 • /uploads/attachment/strana/913/sk_082.jpg
 • /uploads/attachment/strana/913/sk_062.jpg
 • /uploads/attachment/strana/913/sk_081.jpg
 • /uploads/attachment/strana/913/sk_068.jpg
 • /uploads/attachment/strana/913/sk_069.jpg
 • /uploads/attachment/strana/913/sk_071.jpg
 • /uploads/attachment/strana/913/sk_073.jpg
 • /uploads/attachment/strana/913/sk_075.jpg
 • /uploads/attachment/strana/913/sk_088.jpg
 • /uploads/attachment/strana/913/sk_092.jpg
 • /uploads/attachment/strana/913/sk_094.jpg
 • /uploads/attachment/strana/913/sk_109.jpg
Врх стране