Španski i italijanski jezik, književnost i kultura na FFUNS

Opšte

 OSNOVAN NOVI ODSEK NA FILOZOFSKOM FAKULTETU UNS


Obaveštavamo Vas da je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (FFUNS) juna 2022. osnovan Odsek za italijanske i iberoameričke studije, proistekao iz Lektorata za italijanski i Lektorata za španski jezik Odseka za romanistiku FFUNS.

Koncepcija Odseka temelji se na dva studijska modula: Italijanski jezik, književnost i kultura i Španski jezik, književnost i kultura, za kojima na Filozofskom fakultetu UNS već godinama vlada veliko interesovanje i postoji nesumnjiva potreba. Programi su zasnovani na savremenoj i multimedijalnoj nastavi, razvijanju interaktivnosti i digitalizacije, upotrebi internet platformi i motivisanju studenata za samostalan i grupni rad. Obuhvataju podrobno izučavanje italijanskog odnosno španskog jezika, italijanske odnosno španske i hispanoameričke književnosti i kulture, kao i sticanje prevodilačkih znanja i kompetencija.

Na osnovu odluke Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK), Filozofskom fakultetu je juna 2022. godine odobren modul Master akademskih studija Jezik književnost kultura ITALIJANSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST I KULTURA, odnosno ŠPANSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST I KULTURA (detaljnije: http://ff.uns.ac.rs/sr/studijski-programi/master-studije/studijski-programi/jezik-knjizevnost-i-kultura). Osim toga, u proširen i inoviran program Master akademskih studija KONFERENCIJSKO, STRUČNO I AUDIOVIZUELNO PREVOĐENJE uveden je i španski jezik (http://www.ff.uns.ac.rs/sr-lat/studijski-programi/master-studije/studijski-programi/konferencijsko-strucno-i-audiovizuelno-prevodjenje).

Kada je o osnovnim akademskim studijama reč, uprkos tome što su recenzenti novih modula dali FFUNS najviše ocene, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta još uvek nije razmatrala Izveštaj recenzentske komisije i donela uverenje o akreditaciji. U nadi da ćemo dozvolu dobiti u najkraćem roku, koristimo priliku da obavestimo buduće studente da će sve informacije biti objavljene na sajtu FFUNS, kao i da će Fakultet omogućiti zainteresovanim studentima koji su upisali drugi studijski program prebacivanje na neki od novih modula (Italijanski JKK i Španski JKK), do popunjenja akreditacionih kvota.

U Novom Sadu, 20. juna 2022.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/577/italijanske_i_iberoamericke_studije_m.png
Vrh strane