Simona Bekić

Saradnik u nastavi
Odsek za pedagogiju
Naučna oblast Pedagogija
Datum izbora 1. oktobar 2022.

Predmeti

15PGPG014 Savremene pedagoške škole i pravci 1
15PGPG019 Savremene pedagoške škole i pravci 2
15PGPG041 Metodički sistemi i aplikacije
15PGPG062 Rad pedagoga u drugim institucijama
15PGPG063 Teorije učenja u nastavi
15RNRN060 Interaktivna pedagogija
15SJSJ058 Interaktivna pedagogija
15SKSK1002 Interaktivna pedagogija
15SLSL028 Interaktivna pedagogija
15SFSF018 Interaktivna pedagogija

Bibliografija

Radovi u časopisima

PANDEMIJA KORONA VIRUSA I SINDROM SAGOREVANJA KOD STUDENATA

S. Bekić, B. Malčić, PANDEMIJA KORONA VIRUSA I SINDROM SAGOREVANJA KOD STUDENATA, Pedagoška stvarnost, Vol. 68, No. 1, pp. 97 - 110, Jul, 2022

Autori Simona Bekić i Borka Malčić
Godina 2022
DOI 10.19090/ps.2022.1.97-110
Časopis Pedagoška stvarnost
Volumen 68
Broj 1
Strana od 97
Strana do 110
Vrh strane