Đorđe Đurić

Đorđe Đurić, redovni profesor

Kontakt
Kabinet 348
Broj telefona 021-458-577
E-adresa djdjuric@ff.uns.ac.rs

Biografija
Đorđe Đurić  rođen je 1971. Jarku kod Sremske Mitrovice. Studije istorije započeo je 1991. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu gde je diplomirao 1995. Magistrirao je 2002. godine sa temom Politička biografija Jovana Žujovića. Doktorsku disertaciju Evropski uticaji na novovekovnu srpsku istoriografiju, od sredine 18. do sredine 19. veka odbranio je 2010. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Radi stručnog usavršavanja i istorijskih istraživanja više puta je boravio u Nemačkoj i Rusiji, kao stipendista Ruske akademije nauka, Gete instituta i Georg Ekert instituta. Od 1997. bio je zaposlen u Matici srpskoj kao saradnik na projektima Srpski biografski rečnik i Srpska enciklopedija. 2001. izabran je za asistenta na Odseku za istoriju na predmetu Opšta istorija Novog veka, gde je i danas zaposlen u zvanju vanrednog profesora.

Đorđe Đurić autor je dve monografije samostalno i tri u koautorstvu, dva školska udžbenika, više od 30 stručnih radova (članaka, rasprava, priloga), napisao je preko 100 odrednica u leksikografskim izdanjima (Srpski biografski rečnik, Srpska enciklopedija, Enciklopedidija srpskog naroda). Do sada je učestvovao na više od 20 naučnih skupova u Srbiji i inostranstvu (Skupovi u organizaciji Matice Srpske, SANU, Ruske Akademije Nauka, Instituta za istoriju nauke iz Sankt-Petrburga, Georg Ekert instituta, Katedre za istoriju Univerzita Komenski iz Bratislave, itd.)

Bio je glavni je urednik naučnog istorijskog časopisa Spomenica Istorijskog arhiva Srem od 2002. do 2016. godine (uredio 15 brojeva). Bio je član uredništva Srpskog biografskog rečnika i Temišvarskog zbornika Matice srpske. Od 2012. do 2019. obavljao je dužnost generalnog sekretara Matice srpske.

Nastavni rad
Kursevi na osnovnim akademskim, master i doktorskim studijama:

Opšta istorija XIX veka
Opšta savremena istorija
Istorija Rusije u XIX veku
Svetski ratovi
Istorija SAD 1774-1917.
Istorija Rusije XVI-XVIII veka
Velika francuska revolucija

Naučno-istraživački rad
Oblasti interesovanja i istraživanja:

Opšta istorija XIX veka
Istorija Prvog svetskog rata
Istorija istoriografije
Istorija prirodnih nauka
Srpsko-ruski odnosi

 Bibliografija (izbor)
◦ Vuk Marinković, Biografija i naučni rad utemeljivačafizike kao moderne nauke u Srbiji, Filozofski fakultet Novi Sad, Novi Sad 2007.
◦ Srbija u Prvom svetskom ratu, ilustrovana hronologija, Prometej, RTS, Novi Sad, Beograd, 2014. 473 str.
◦ Đorđe Đurić, Srpski intelektualac u politiciPolitička biografija Jovana Žujovića, Službeni glasnik, Beograd 2014. 269 str
◦ Đorđe Đurić, Od seobe naroda do SeobaU Simeon Piščević, Istorija srpskog naroda, Priredio i predgovor napisao Đorđe Đurić, Novi Sad, Šid 2018. 2014. 7-133.

Kompletna bibliografija (pdf)

Vrh strane