Русински језик и књижевност

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Језик, књижевност и култура – ЈКК

Модул: РУСИНСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Назив дипломе: ДИПЛОМИРАНИ ФИЛОЛОГ (РУСИНСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ)

Пријемни испит се састоји из писменог и усменог дела.

Писмени део
Састав на задату тему.

Усмени део
Провера знања русинског језика.

Литература
Познавање градива из русинског језика за средњу школу:
◦ Јулијан Рамач: Граматика рускохо јазика за И, ИИ, ИИИ и ИВ класу гимназији.
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2002.
Русинска књижевност:
◦ Јулијан Тамаш: Историја рускеј литератури.
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997.
◦ књижевно дело једног русинског аутора по избору

ОДСЕК ЗА РУСИНИСТИКУ

Пријемни испит се полаже из два дела: писмено и усмено

1.успех из писменог дела испита оцењује, односно бодује са

- недовољан   0 бодова
- довољан 7 бодова
- добар 11 бодова
- врлодобар 19 бодова
- одличан 25 бодова

3.успех из усменог дела испита оцењује, односно се бодује са:

- недовољан 0 бодова
- довољан 9 бодова
- добар 17 бодова
- врлодобар 27 бодова
- одличан 35 бодова

Кандидати који положе пријемни испит имају право да се, након завршетка првог уписног рока, упишу на други акредитовани студијски програм, у складу са Правилником о упису кандидата на студијске програме које реализује Филозофски факултет.

Видео честитка студената и запослених са Одсека за русинистику поводом Нове године, Божића и Националног празника Русина у Србији

 

Врх стране